Articles tagged with: akcjonariusz

Prawa i obowiązki akcjonariuszy


akcjonariusze-spolkiNabywając akcję akcjonariusze zyskują różne prawa i obowiązki, które będą wynikać z umowy spółki bądź odrębnych postanowień prawnych.

Prawa akcjonariuszy:

– prawo do otrzymania dywidendy w przypadku podziału wypracowanego zysku
– prawo do udziału i zawierania głosu podczas Walnego Zgromadzenia
– prawo do rozporządzania posiadanymi akcjami
– prawo do pozyskania informacji na temat działalności spółki

Obowiązki akcjonariuszy:

– obowiązek wniesienia do spółki pełnego wkładu na akcję
– obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych tj. dostarczanie jakiś materiałów, produktów, towarów
– obowiązek zwrócenia świadczeń, które zostały nie należnie przez akcjonariusza pobrane

Posiadając udziały czy też akcję w przypadku spółki akcyjnej warto znać swoje prawa aby mieć możliwość z nich korzystać, ale również należy mieć informację na temat obowiązków jakie należy wypełnić, bo czasem ich nie dopełnienie może mieć niemiłe konsekwencję.