Rejestrują  spółkę w sądzie rejonowym przedsiębiorca czeka na wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, właściwie od niego wszystko się zaczyna. Dowiedzmy się może coś więcej na temat KRS, skoro jest to taki ważny element  tworzenie spółki.
Rejestr ten swoje początki wziął z ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r., tak naprawdę zaczął funkcjonować od 1 stycznia 2001 roku. , prowadzony jest przez wydziały sądów rejonowych.
Funkcję jaką pełni to dostarczanie cennych informacji na temat podmiotów działających na rynku, ich form organizacyjnych a przede wszystkim na temat ich sytuacji majątkowej i finansowej co jest najważniejsze z punktu widzenia potencjalnych kontrahentów. Każdy podmiot gospodarczy, które jest zarejestrowany w KRS ma prowadzone akta w formie papierowej.

Pojawiają się 3 rejestry:
1) Rejestr Przedsiębiorców
2) Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki
3) Rejestr Dłużników

Przyszły przedsiębiorca ma możliwość wyboru 3 form rejestracji: osobiście w właściwym sądzie rejonowym, za pomocą poczty a także przez internet. Obecnie na rynku pojawiła się też czwarta możliwość, dokonanie rejestracji za pomocą firmy, która oferuje usługi w tym zakresie.
Z momentem dokonanie wpisu podmiot uzyskuje zdolność do czynności prawnych a wybrane podmioty osobowość prawną.
Taka rejestracja podmiotu gospodarczego w KRS i ewentualne wprowadzanie jakiś zmian podlega opłacie sądowej, której wysokość jeśli chodzi o dokonanie wpisu waha się w granicach 250-500 zł.