Aktualizacje w KRS

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każda zakładana jednostka gospodarcza musi zostać zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, gdzie wymagane jest podanie wszystkich podstawowych informacji na temat danego przedsiębiorstwa takich, jak np. dane osobowe właściciela/właścicieli, forma prawna, adres i siedziba, forma prowadzenia księgowości, zakres PKD, umowa spółki, organy spółki itp..

Obowiązek zaktualizowania danych firmy w KRS ma każdy przedsiębiorca, który zdecydował się na zakup gotowej spółki lub wprowadził zmiany w umowie prowadzonego przez niego dotychczas podmiotu.

Aktualizacji danych spółki dokonuje się poprzez wypełnienie i złożenie formularzy i wniosków KRS przez Internet.

Zajmujemy się:

– udzieleniem porad w kwestii wprowadzanych zmian,
– opracowaniem odpowiednich zapisów i wprowadzeniem zmian w umowie spółki,
– przygotowaniem wszystkich dokumentów i formularzy oraz ich złożeniem.

Niezaktualizowanie danych w rejestrze wiąże się z nałożeniem na spółkę kary finansowej i pociągnięciem jej do odpowiedzialności karnej, zachęcamy więc do skorzystania z naszej oferty.