Budżet całkowity danej firmy jest niczym innym, jak zgromadzeniem informacji na temat wszystkich kosztów, a także przychodów, które planowo wystąpią w przedsiębiorstwie na przestrzeni danego okresu czasowego. W momencie, gdy przedsiębiorcy znany jest poziom tzw. kosztów stałych* i kosztów niezbędnych do utrzymania jednostki, łatwiej jest oszacować plan budżetu całkowitego. Plan ten jest niezbędny w momencie, gdy firma chce podjąć się realizacji jakiegoś projektu, który wymagał będzie nakładów finansowych.

W związku z tym, iż opracowywanie budżetu w danym przedsiębiorstwie jest procesem bardzo czasochłonnym, duże przedsiębiorstwa prace nad nim zaczynaj
budzet-firmyą już na przełomie sierpnia i września. Z kolei w przypadku małych firm często 2 tygodnie okazują się wystarczające, aby uporać się tym zadaniem.

Zadaniem, o którym mowa w tym poście nie powinny zajmować się osoby niedoświadczone i nieposiadające ku temu odpowiednich kwalifikacji.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który w najbliższym czasie będzie musiał zmierzyć się z opracowaniem budżetu całkowitego dla swojej firmy, powinieneś zapoznać się z kilkoma ogólnie przyjętymi zasadami.

Oto one:
1. Tworzeniem budżetu powinny zajmować się osoby, które posiadają odpowiednie do tego doświadczenie, a także w przyszłości będą zajmować się koordynowaniem projektów i realizowaniem kosztów merytorycznych.
2. Każdy z kosztów występujących w danej organizacji powinien mieć swojego koordynatora, aby po zatwierdzeniu budżetu osoba ta była odpowiedzialna za realizację przydzielonej mu części.
3. W przypadku kosztów osobowych i administracyjnych planowaniem zajmują się osoby zarządzający finansami.

* Na koszty stałe mogą wchodzić koszty takie, jak koszty administracyjne, wynagrodzenia dla pracowników, koszty związane z czynszem itp.