cicha-spolkaMimo określenie nie jest to kolejny rodzaj spółki prawa handlowego jaka może zostać założona przez podmioty gospodarcze. Jest to forma umowa jaka zawarta zostaje między dwoma stronami. Taka umowa zawierana jest kiedy inwestor chce zainwestować w dany podmiot gospodarczy jednocześnie pozostając anonimowy. Ten typ współpracy nie jest uregulowany przepisami prawa wynika jednak z zasady swobody zawierania umów, która pozwala każdemu podmiotowi na zawieranie umów.

Korzyści wynikające z zawierania cichej spółki.

Obie strony czerpią korzyści z zawarcia takiego porozumienia. Inwestor ma możliwość zainwestowania zbędnego kapitału w rozwijający się podmiot gospodarczy, który ma ogromny potencjał i może zdobyć rynek z kolei druga strona umowy pozyskuje środki finansowe, które umożliwiają rozwój i podjęcia licznych , kosztowych inwestycji. Forma cichej spółki stanowi alternatywę dla zewnętrznych źródeł finansowania jaką jest kredyt czy pożyczka. Środki napływająca zdecydowanie szybciej a ich zwrot odbywa się z wypracowanego zysku.
Zapisy w umowie mogą mieć różny charakter przedsiębiorca może zachować swobodę działania i podejmowania decyzji wszystko zależy od indywidualnych zapisów w umowie. Umowa cichej spółki powinna również określać sposób w jaki będą następować wypłaty zysku oraz jak rozkładać się będzie podział zysku.

Takie porozumienie jeśli zawarte zostaje w odpowiedniej formie pozwala czerpać ogromne korzyści każdej ze stron.

One thought on “Cicha spółka

  1. Przedsiębiorca

    Ciekawy wpis

Comments are closed.