Działalność gospodarczą możemy łączyć z każdym innym sposobem pozyskiwania przychodu za wyjątkiem działalności bez rejestracji.

Wykonując jednak działalność gospodarczą należy mieć na uwadze, że podpisując umowy, które nie będą w niej rozliczane muszą odnosić się do usług innych niż wykonywanie działalności gospodarczej.

Jeżeli wykonujemy działalność gospodarczą i osiągamy też inne przychody oraz, gdy opłacamy z obu tych tytułów składki do ZUS wówczas można na nich sporo zaoszczędzić. Składek społecznych nie opłaca się jeżeli przedsiębiorca jednocześnie pobiera zasiłek macierzyński, pracuje na etacie i zarabia co najmniej minimalne wynagrodzenia, a także jeżeli osiąga przychody za granicą, w związku z czym w Polsce dostarcza druk A1.

Aby z kolei nie opłacać składki zdrowotnej przedsiębiorca musi osiągać też przychody z tytułu zasiłku macierzyńskiego w kwocie nie większej niż 1 000 złotych bądź emerytury lub renty w wysokości nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia.

Więcej informacji o działalności gospodarczej znajdziesz TUTAJ !