Jeśli chodzi o koszty i czas samego założenia spółki jednoosobowej, to są one analogiczne jak w przypadku spółki wieloosobowej. Natomiast należy zwrócić uwagę na koszty funkcjonowania takiej spółki jednoosobowej już po jej rejestracji oraz dodatkowe formalności i ograniczenia. Tutaj należy wskazać przede wszystkim na:

  • konieczność opłacania pełnego ZUSu przez jednego wspólnika,
  • dodatkowe formalności – np. co do zasady oświadczenie woli takiego wspólnika składane spółce wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Zakładanie jednoosobowej spółki z o.o. jest podobne do “zwykłej spółki”. Z kilkoma wyjątkami. Przede wszystkim zamiast umowy spółki zawierany jest akt założycielski, czyli oświadczenie jednego wspólnika.

W praktyce akt i tak powinien zawierać wszystkie dane, które są niezbędne w umowie, czyli:

  • nazwę i siedzibę spółki,
  • przedmiot działalności spółki,
  • wysokość kapitału zakładowego,
  • informację o tym, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
  • liczbę i wartość nominalną udziałów,
  • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

 

Podobnie też jak w przypadku “zwykłej spółki z o.o.” masz 6 miesięcy na zarejestrowanie jej w KRS.

Leave a reply

required