Rejestracja spółki odbywa się w sądzie rejonowym, jest to organ, który działa według pewnych norm i reguł, w związku z czym proces rejestracji też będzie się wiązał się z odpowiednimi procedurami.

Kiedy podmiot gospodarczy rejestrując  spółkę musi pamiętać, że należy dostarczyć do sądu wszystkie dokumenty wymagane przy rejestracji spółki.

Umowa spółki, wzory podpisów wszystkich członków zarządu – to dokumenty notarialne jakie będą koniecznie w procesie rejestracji. Umowa musi być w formie aktu notarialnego a podpisy członków zarządu muszą być notarialnie potwierdzone. Nie zachowanie takiej formy spowoduje, że spółka nie zostanie zarejestrowana.

Formularze rejestracyjne – sąd rejonowy jak każdy urząd ma swoje wymagane wzory dokumentów jakie trzeba będzie wypełnić i dostarczyć:

1. KRS-WE formularz, który będzie zawierać wszystkie dane na temat wspólników spółki
2. KRS-WK formularz przeznaczony dla zarządu, tutaj powinny się znaleźć informacje na temat wszystkich członków zarządu
3. KRS-WM formularz, w którym spółka określić musi czym będzie się zajmować, jakie będzie jej przedmiot działalności

Wyżej wymienione formularze są podstawowymi dokumentami jakie będą wymagane, mogą pojawić się także inne załączniki.