Pojawił się nowy projekt ustawy o CEIDG ( Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) oraz Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Jego celem jest Usprawnienie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Nowe przepisy umożliwią przedsiębiorcom umieszczanie w CEIDG informacji na temat udzielonych pełnomocnictwo oraz prokurentów.

Zmiany w kwestii zawieszania działalności gospodarczej:
– przedsiębiorca będący osobą fizyczną będzie mógł zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej na dowolny okres lub bezterminowo;
– w przypadku spółki cywilnej zawieszenie będzie skuteczne, gdy działalność zawieszą wszyscy wspólnicy.

Po wprowadzeniu nowych przepisów przedsiębiorcy nie będą musieli płacić za złożenie wniosku w CEIDG.

Każdy właściciel firmy powinien zadbać o to, aby informacje o jego firmie były aktualne, ponieważ za niedopełnienie tego obowiązku przewidywane są kary.

Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG będzie następowało w przypadku:
– trwałego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej,
– utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej,
– gdy wpisu dokonano z naruszeniem prawa.

 

Przeczytaj:

Elektroniczna rejestracja spółki – w jaki sposób otworzyć biznes przez Internet?

Posted in: Spółki.
Last Modified: 16 stycznia, 2018