gotowa-spolkaGotowa spółka to rozwiązanie, które bardzo często jest wybierane przez przedsiębiorców. Spółka taka posiada idealną historię gospodarczą tzn. że:

  • nigdy nie miała zaksięgowanej żadnej faktury (ani kosztowej ani przychodowej),
  • nie zatrudnia i nigdy nie zatrudniała żadnego pracownika,
  • nigdy nie prowadziła działalności gospodarczej,
  • nie posiada żadnych zobowiązań finansowych ani należności,
  • nigdy nie miała żadnych uchwał ani protokołów,
  • nigdy nie była stroną żadnej umowy,
  • nigdy nie była stroną w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, upadłościowych, podatkowych.

Przedsiębiorcy decydując się na zakup gotowej spółki kupują czysty podmiot prawny, który gotowy jest do podjęcia działalności gospodarczej. Gotowa spółka przeszła z powodzeniem proces rejestracyjny uzyskując wszystkie niezbędne dokumenty w postaci NIP, REGON, KRS. Przedsiębiorca nie musi już borykać się z koniecznością spełniania wszystkich formalności koniecznych podczas procesu rejestracji spółki.

Gotowa spółka to rozwiązanie bardzo korzystne dla podmiotów gospodarczych, które sprawnie i w bardzo krótkim czasie chcą podjąć działalność gospodarczą.