Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają obowiązek wniesienia wkładu w postaci kapitału zakładowego. Jego wysokość określona jest w umowie założycielskiej lub jej późniejszych modyfikacjach.

Wspólnicy mają możliwość zawarcia postanowień w umowie, których celem będzie zabezpieczenie zgromadzonego majątku. Zapisy te mają zapobiec sytuacji, kiedy to spółka nie dysponowałaby aktywami w wysokości zapewniającej pokrycie kapitału zakładowego.

Kodeks Spółek Handlowych przewiduje zakaz dokonywania wypłat na rzecz wspólników :
– zakaz wypłaty odsetek od wniesionych wkładów oraz od wartości udziałów,
– zakaz zwrotu wniesionych wkładów – w całości lub w części,
– zakaz wypłaty jakichkolwiek kwot, których zachowanie w majątku spółki jest niezbędne dla pełnego pokrycia kapitału zakładowego,
– zakaz zwrotu dopłat dokonanych przez wspólników, które są potrzebne dla pokrycia strat wskazanych w sprawozdaniu finansowych,
– zakaz wypłaty wynagrodzeń za usługi świadczone przy powstaniu spółki ze środków wniesionych na kapitał zakładowy.

Książka kontroli w spółce z o.o. – dowiedz się więcej!

Posted in: Spółki.
Last Modified: 28 kwietnia, 2017