Jeżeli przedsiębiorca chce zachować ciągłość w swojej firmie nawet po swojej śmierci powinien ustanowić zarządcę sukcesyjnego.

Aby skutecznie ustanowić zarządcę sukcesyjnego konieczne jest:
– powołanie zarządcy sukcesyjnego,
– wyrażenie zgody osoby, która została powołana na zarządcę sukcesyjnego,
– dokonanie wpisu do CEIDG zarządcy sukcesyjnego.

Funkcję zarządcy sukcesyjnego może jednocześnie pełnić tylko jedna osoba. Przedsiębiorca ma jednak prawo by powołać drugiego zarządcę sukcesyjnego na zastępstwo, czyli na wypadek gdyby zarządca sukcesyjny powołany w pierwszej kolejności zrezygnował z danej funkcji.

Do pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego przedsiębiorca może powołać dowolną osobę. Ważne jest jednak, że musi ona posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Funkcji tej nie może pełnić osoba, u której prawomocnie orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej bądź środek karny. Przedsiębiorca musi zastrzec, iż w momencie śmierci ustanowiony prokurent staje się zarządcą sukcesyjnym.

Leave a reply

required