Spółka komandytowa z udziałem podmiotu gospodarczego o ograniczonej odpowiedzialności jest korzystnym rozwiązaniem, które pozwala wspólnikom uniknąć odpowiedzialności osobistej za zobowiązania działalności oraz podwójnego opodatkowania.

Połączenie dwóch rodzajów struktur prawnych są dobrym rozwiązaniem dla każdej osoby – zarówno dla tych, którzy nie chcą odpowiadać majątkiem osobistym, pomimo zawiłości chcą osiągnąć korzyści podatkowe lub po prostu celem jest dla nich stopniowe osiąganie zysków.

Zaletą prowadzenia tej formy działalności jest jednokrotne opodatkowanie dochodów wspólników osiąganych z tytułu udziału w firmie. Brak posiadania osobowości prawnej w jednostce gospodarczej na gruncie prawa podatkowego oznacza, że biznes nie jest podatnikiem od dochodów osób prawnych. Zysk traktowany jest w tym przypadku jako osiągnięty przez samych wspólników – tym samym podstawę każdej z osób fizycznych stanowi część kwoty, jaką uzyskała spółka w sposób proporcjonalny do określonego w statucie prawa.

Leave a reply

required