Są osoby, które nie potrafią pracować pod dyktando innych, wolą sami dla siebie być szefem i całą odpowiedzialność związaną z prowadzeniem działalności wziąć na siebie.

Samozatrudnienie jest formą, która często pojawia się na rynku pracy. Ta forma zatrudnienia daje możliwość między innymi zaliczenia wszystkich ponoszonych rzeczywiście kosztów oraz pozwala na wybór formy opodatkowania.

Każdy kto pracuję na siebie sam, nie zatrudnia pracowników nazywany jest samo zatrudnionym. Taka osoba ma swobodę działania, może korzystać z ulg jakie oferuję przepisy prawa: ulga w ZUS, jednorazowa amortyzacja, choć nie w każdym przypadku.

Nie jest się zależnym od nikogo ale ma się mnóstwo obowiązków jakie nie pojawiają się gdy jest się zatrudnionym na umowę o pracę. Prowadząc same działalność należy pamiętać, że trzeba uregulować wszystkie zobowiązania wobec podmiotów : zapłacić podatek, opłacić składkę na ubezpieczenie.

Jednoosobowa działalność to ogromna odpowiedzialność, bo gdy coś się nie powiedzie to podmiot będzie odpowiadał za wszelkie zobowiązania i będzie ponosił wszelkie konsekwencje związane z niedotrzymaniem albo nie zapłaceniem składki na ubezpieczenie, bądź nie rozliczeniem się z Urzędem Skarbowym z podatku. Jak każdy wie takie urzędy pierwsze upominają się o swoją własność.

Samozatrudnienie to forma prowadzenia działalności dla osób odważnych, odpowiedzialnych i bardzo dokładnych.