Ustawodawca wprowadził w przypadku spółek pojęcie kapitał zakładowy, w przypadku innych podmiotów gospodarczych pojęcia takie się nie pojawia. Kapitał zakładowy to wielkość wkładów pieniężnych, aportu jaką wspólnicy mają obowiązek wnieść w trakcie zakładania spółki, fakt nie wpłacenia należnej kwoty na kapitał zakładowy spowoduje, że spółka nie zostanie zawiązana.

Kto?
Obowiązek wpłacenia kapitału zakładowego mają dwie spółki kapitałowe oraz jedna spółka osobowa:
↔ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( sp. z o.o.)
↔ spółka akcyjna ( S.A.)
↔ spółka komandytowa-akcyjna

Jaka kwota?
Określona została minimalna wielkość kapitału zakładowego jaka ma zostać wpłacona przez wspólników. Dla każdej z wymienionych spółek wielkość ta jest inna. Wacha się od 5 000 zł w przypadku spółki z o.o. do 100 000 zł w przypadku spółki akcyjnej. Maksymalna wielkość wkładów jakie mogą zostać wniesione nie jest określona odgórnie, jest to w kwestii wspólników.

Podmioty powinny pamiętać, że w przypadku wniesienia praw majątkowy, nie mogą być one zbywalne. Wszystko co zostanie wpłacone przez wspólników na kapitał zakładowy staje się własnością spółki. Powszechnie uważa się, że taki kapitał zakładowy ma odgrywać rolę gwarancyjną.