Klasyfikacja środków trwałych to usystematyzowany zbiór, który ma służyć do ewidencji majątku stałego, ustalania odpisów amortyzacyjnych czy badań statystycznych. Środki trwałe to rzeczy, których użytkowanie jest przewidziane minimalnie na rok. Przedsiębiorca, który prowadzi działalność powinien ustalić numer KŚT, aby wiedzieć jak będą dokonywane odpisy amortyzacyjne.

W przypadku problemu z ustaleniem numeru można skorzystać z Internetowej wyszukiwarki Klasyfikacji Środków Trwałych znajdującej się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Można wyróżnić 10 grup środków trwałych:

  0.Grunty

  1. Budynki, lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
  2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
  3. Kotły i maszyny energetyczne
  4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
  5. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne
  6. Urządzenia techniczne
  7. Środki transportu
  8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, niesklasyfikowane gdzie indziej
  9. Inwentarz żywy

 

Leave a reply

required