Prowadzenie księgowości może być także w formie uproszczonej. Tą formę wybrać muszą osoby fizyczne, które prowadzą spółki cywilne, spółki jawne, a także spółki partnerskie, w których przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły 1 200 000 euro. W przypadku, gdy firma przekroczy tą granicę, wówczas ma obowiązek przejścia na księgowość tzw. pełną, a więc prowadzenie ksiąg handlowych.
Dlaczego warto prowadzić księgowość uproszczoną?
Przedsiębiorcy, którzy podjęli decyzję o wyborze tej formy lub została im ona narzucona, szybko mogli dostrzec liczne korzyści, które się z nią wiążą. Z całą pewnością można napisać, iż forma ta jest mniej kosztowna niż pełna. Należy także zwrócić uwagę na to, że nie wymaga ona bardzo dużej wiedzy i doświadczenia, gdyż jest łatwa w prowadzeniu. Warto także wspomnieć o tym, iż umożliwia ona monitorowanie różnego rodzaju zdarzeń gospodarczych, które wystąpiły w danym przedsiębiorstwie. Dobrą alternatywą do księgowości uproszczonej okazują się programy księgowe, a także prowadzenie księgowości w sposób online.

Czy księgowość uproszczona ma jakieś wady?
Wszystko ma jakieś wady i zalety, więc nie inaczej jest w przypadku tej formy prowadzenia księgowości. Niestety nie każdy podmiot gospodarczy może z niej korzystać, gdyż jest to uwarunkowane rocznymi przychodami uzyskanymi ze sprzedaży. Przedsiębiorca korzystający z takiej księgowości nie ma możliwości dokonywania analiz ekonomicznych na większą skalę. W przypadku prowadzenia księgowości uproszczonej samodzielnie, przedsiębiorca obowiązkowo musi być zaznajomiony z aktualnymi regulacjami prawnymi, gdyż w przypadku jakiegokolwiek błędu, to właśnie na nim spoczywa pełna odpowiedzialność.

Jak można prowadzić księgowość uproszczoną?
Księgowość ta może być prowadzona na trzy rożne sposoby, które różnią się od siebie głównie obowiązkami spoczywającymi na przedsiębiorcy. Wśród nich znajdują się:
karta podatkowa, jest to dokument, na podstawie którego przedsiębiorca ewidencjonuje swoje przychody. Ta forma księgowa jest dostępna tylko dla wąskiego sektora gospodarczego – mogą z niej skorzystać przedstawiciele konkretnych zawodów.
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jest to dokument umożliwiający ewidencjonowanie przychodów wraz z jednoczesnym przyporządkowaniem ich do odpowiedniej stawki ryczałtu. Zryczałtowany podatek dochodowy powinien zostać wyliczony “od przychodu”, w związku z czym koszty prowadzenia działalności nie będą miały wpływu na jego wysokość.
podatkowa księga przychodów i rozchodów, jest to dokument, w którym przedsiębiorca jest zobowiązany ewidencjonować wszystkie zdarzenia o charakterze gospodarczym. Na podstawie tych danych wyliczane są przychody oraz koszty uzyskania tych przychodów. Podatkiem dochodowym jest różnica pomiędzy przychodami i kosztami. ksiegowosc-uproszczona

Każdą z tych form bliżej scharakteryzuje w kolejnych postach, a więc zapraszam do śledzenia naszego bloga.