Wielu przedsiębiorców na początku prowadzenia przez siebie działalności gospodarczej zastanawia się nad wyborem formy księgowości. Jedną z tych form jest właśnie prowadzenie księgowości pełnej. Nie da się ukryć, iż jest to najbardziej skomplikowana oraz kosztowna forma, do której prowadzenia zobowiązane są wszystkie podmioty gospodarcze, których roczny dochód wynosi 1,2 mln euro.

Podatnik, któremu została narzucona pełna księgowość lub który samodzielnie podjął decyzję o jej wyborze jest zobowiązany do:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych ujmujących wszystkie zaistniałe zdarzenia gospodarcze chronologicznie i systematycznie,
 • ustalania oraz kontrolowania stanu aktywów oraz pasywów,
 • wyceniania aktywów oraz pasywów,pelna-ksiegowosc
 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • gromadzenia oraz przechowywania firmowej dokumentacji.

Do zalet pełnej księgowości zaliczyć można:

 • dokładny obraz zaistniałych operacji finansowych,
 • możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy wydatków, kosztów, przychodów i zysków,
 • możliwość planowania kolejnych przedsięwzięć i inwestycji,
 • możliwość przeprowadzenia kontroli stanu majątku oraz finansów jednostki.

Z kolei do wad zaliczamy:

 • bardzo wysokie koszty wiążące się z prowadzeniem pełnej księgowości,
 • obowiązek współpracowania z księgową lub biurem księgowym,
 • skomplikowaną formę prowadzenia i ewidencjonowania zdarzeń w firmie,
 • wysokie wymagania i regulacje pochodzące z Ustawy o rachunkowości.

Krótko pisząc – księgowość pełna jest źródłem olbrzymich zasobów informacyjnych, które są bardzo przydatne w podejmowaniu licznych decyzji związanych z zarządzaniem daną jednostką.