zalozenie-spolki

 

Na rynku działa coraz więcej firm, według raportów Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej w 2013 roku powstało 316 231 indywidualnych działalności gospodarczych oraz 36 362 firm zostało zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przedsiębiorców jest coraz więcej i coraz sprawniej działają na rynku. Być może do wzrastającej liczby działalności gospodarczych przyczyniły się zmieniające przepisy i dostęp do różnych możliwości jak na przykład zakup gotowej spółki, która pozwala na rozpoczęcie działania już w ciągu jednego dnia. Wśród tak dużej liczby działalności można wyróżnić różne rodzaje przedsiębiorstw. Jednym z bardzo popularnych podziałów jest wyróżnienie ze względu na liczbę zatrudnionych pracowników, wielkość przychodów netto, wielkość sumy bilansowej.

Mikro – zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a osiągany roczny obrót( bilans roczny) nie przekracza kwoty 2 mln euro

Małe – w przedsiębiorstwie zatrudnionych jest mniej niż 50 pracowników a osiągany obrót nie przekracza kwoty 10 mln euro

Średnie – to przedsiębiorstwa gdzie zatrudnione jest mniej niż 250 pracowników a roczny obrót nie przekracza 50 mln euro, roczny bilans nie może być większy niż 43 mln zł

Zmiana statusy przedsiębiorstwa następuję w momencie przekroczenia  podanych wielkości w ciągu dwóch kolejnych lat.

W jakiej kategorii umieścisz swoją firmę?