podatki-spolkiKażdy podmiot gospodarczy zmierza do płacenia jak najmniejszej kwoty podatku, przedsiębiorcy szukają różnych rozwiązań, które zapewnią im jak najmniejsze obciążenia. W grudniu pojawiła się nowelizacja ustawy podatkowej, która nie jest korzystna dla przedsiębiorców działających w formie spółki komandytowo akcyjnej.

Ten podmiot prawny został obciążony obowiązkiem płacenia podatku dochodowego od osób prawnych.Nie zostały wprowadzone zmiany związane z spółką komandytową, ta forma prowadzenia działalności nie zostanie na razie objęta podatkiem CIT. Spółka komandytowa jeszcze w 2014 roku może czuć się bezpiecznie ale jak długo nie wiadomo. Minister Finansów nie zrezygnował z swoich planów co może oznaczać, że w 2015 również i ta forma spółki zostanie objęta podatkiem dochodowym.

Obecnie fakt zwolnienia spółki z opłacania podatku CIT powoduję , że jest to idealna towarzyszka dla spółki z o.o. Coraz częściej na rynku przedsiębiorcy zaczynają działać w formie spółki z o.o.- komandytowej. Jak długa potrwa wolność spółki komandytowej zobaczymy.