Działalność się powodzi, spółka ma już ugruntowaną pozycję na rynku a do grona wspólników chce dołączyć nowy wspólnik?
Jak to może wyglądać?

Cała procedura włączenia do grona nowego wspólnika musi się odbyć drogą sądową. Wniosek o dokonanie zmiany w składzie osobowym spółki należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym co do siedziby spółki.
Do takiego wniosku zarząd nie musi dołączać dokumentów, które będą potwierdzały przejście na nowego wspólnika udziałów. Może pojawić się sytuacja, że są uzna takie dokumenty za koniecznie, wtedy dopiero trzeba je będzie dostarczyć wcześniej nie ma takiej potrzeby.

Dane osobowe nowego wspólnika, wielkość posiadanego przez niego udziału należy odnotować w księdze udziałów, istnieje także obowiązek stworzenie nowej listy wspólników, która musi zostać podpisana przez wszystkich członków zarządu.

Kiedy już wszystkie zmiany zostaną wprowadzone nową listę wspólników należy dostarczyć do sądu w przypadku kiedy nowy wspólnik będzie posiadał co najmniej 10 proc. udziałów w spółce. W pozostałych przypadkach wymagane jest jedynie ujawnienie nowej listy wspólników w aktach spółki.