Jednym z podstawowych praw wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest udział w zgromadzeniu wspólników. Uczestnictwo w takim spotkaniu nie jest obowiązkowe, jednak w niektórych przypadkach wymaga się uczestnictwa wszystkich wspólników by zgromadzenie mogło się odbyć.

Wspólnik spółki z o.o. powinien wiedzieć że w zgromadzeniu nie musi uczestniczyć osobiście zwłaszcza jeżeli ma ku temu racjonalne powódki. W takim przypadku może udzielić pełnomocnictwa.

Pełnomocnikiem może zostać każda osoba, która posiada ograniczoną zdolność do wykonywania czynności prawnych. Status taki posiada już osoba która skończyła zaledwie 13 rok życia. Pełnomocnikiem nie może zostać członek zarządu spółki bądź jej pracownik. Udzielone tym osobom pełnomocnictwo będzie nieważne. Niestety przepis ten jest notorycznie naruszany.

Posted in: Spółki.
Last Modified: 4 kwietnia, 2018