PRZEWODNIK

Zacznijmy od definicji czym są GOTOWE SPÓŁKI Z O.O i jakie charakterystyczne cechy posiadają:

  • Są podmiotem, który gotowy jest do rozpoczęcia działalności gospodarczej, nie zatrudnia pracowników, a także nie ma żadnych zobowiązań pieniężnych. Przedsiębiorca otrzymuje więc gotowy podmiot, który może ukształtować według własnego pomysłu. Spółka ma już uregulowaną minimalną wartość kapitału zakładowego w kwocie 5 000 zł.  Dla potwierdzenia faktu braku jakichkolwiek zobowiązań w umowie zawarte jest notarialne potwierdzenie braku zadłużenia.

 

  • Szeroki wybór. Można dokonać wyboru spośród spółek nowych dopiero utworzonych, ale także spółek, które zostały już wcześniej utworzone, czyli spółek mających już swoją historię i już od jakiegoś czasu istniejących na rynku, a pozostających w uśpieniu. Kupując czystą spółkę, która dopiero powstała inwestor nie musi się martwić o historię spółki w czasie kiedy nie miał nad nią kontroli.

 

  • Właścicielem spółki możesz stać się już w 24 h! Nie musisz czekać miesiąc na załatwienie wszystkich formalności w tradycyjnej formie. Bardzo ważną informacją jest to, że wszystkie formalności związane z NIP, KRS i REGON są już załatwione .

 

  • Gotowa spółka to nieograniczone możliwości. Jeśli Twoja koncepcja spółki jest inna, możesz dokonać zmiany w nazwie, adresie siedziby, rozszerzyć zakres jej działalności lub dokonać innych modyfikacji, które według Ciebie będą konieczne. Jeśli siedziba spółki oferowanej przez Naszą firmę jest dla Ciebie nieosiągalna, oferujemy usługi Wirtualnego Biura, a także w razie zainteresowania wynajem sal konferencyjnych, wirtualny sekretariat, pomoc w zakresie obsługi prawnej i księgowej.

   Brak Ci czasu? Aktywnie działasz na rynku i podejmujesz różne inicjatywy? Nie stanowi to przeszkody jeśli wybierzesz Gotowe Spółki, które pozwalają na szybki i sprawny start.

 

  • Gotowe spółki to także spółki stażowe. Wybierając spółkę, która powstała już jakiś czas temu, dajesz sobie większe szanse. Bank inaczej rozpatruje wniosek właścicieli nowo powstałej spółki, a inaczej spółki, która już jakiś czas istnieje na rynku, inaczej taką spółkę postrzegają także potencjalni kontrahenci.

 

 • Kompleksowy zakres informacji. W momencie zakupu spółki otrzymujesz wszystkie dokumenty, zeznania składane do urzędów do momentu sprzedaży spółki, zapoznajesz się więc z całą historią i dokumentacją zakupionej spółki.

Zaletami spółki z o.o. są :

  • Wyłączenie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki.

 

  • Możliwość pozyskania dodatkowego kapitału poprzez włączenie nowego wspólnika.

 

  • Dowolność w kwestii nazwy spółki , nie trzeba ujawniać jej wspólników.

 

  • Możliwość prowadzenia w tej formie prawie wszystkich rodzajów działalności.

 

  • Spółkę z o.o. może w Polsce założyć obcokrajowiec.

 

  • Spółka może być prowadzona przez jedną osobę.

 

 

Dlaczego warto kupić GOTOWĄ SPÓŁKĘ i zrezygnować z tradycyjnej formy rejestracji?

W tradycyjnej wersji wniosek o założenie spółki należy złożyć w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do wniosku wymagane jest dołączenie mnóstwa niezbędnych informacji takich, jak np.:

 1. Nazwę spółki, miejsce i adres jej siedziby.
 2. Przedmiot działalności spółki.
 3. Wysokość kapitału zakładowego wniesionego przez członków.
 4. Informację o wspólnikach, zarządzie, sposobie reprezentowania spółki.
 5. Czas trwania spółki w przypadku, gdy jej działalność ma być prowadzona w oznaczonym czasie.

Należy również przedstawić wymagane formularze oraz załączniki w związku z procedurą jednego okienka.

Lista załatwień jest długa. Nie pozwól na zmarnowanie swojego cennego czasu i dokonaj zakupu gotowej spółki z o.o.. Nasza Kancelaria uzgodni dogodny dla Ciebie termin transakcji. Nasi specjaliści przeprowadzą Cię przez cały proces zakupu i umożliwią Ci podjęcie działalności w ciągu 1 dnia. Wybierz rozwiązanie korzystniejsze dla Ciebie!

Dla zdecydowanych: zobaczmy, jak dokładnie wygląda proces zakupu GOTOWEJ SPÓŁKI.

Przyszły przedsiębiorca, który decyduje się na zakup gotowej spółki musi dostarczyć naszej Kancelarii kilka informacji m.in.:

 1. Określić zakres w jakim będzie prowadził działalność, a także nazwę i siedzibę spółki.
 2. Dostarczyć skan dokumentów potwierdzający tożsamość wspólników, członków zarządu oraz podać ich drugie imiona, a także numer NIP.
 3. Przedstawić skład zarządu, sposób reprezentowania spółki oraz sposób w jaki podzielone zostaną udziały.
To wszystko. Żadnych formalności związanych z Urzędami, oczekiwaniem na pozytywne załatwienie wniosków. Prawda, że proste? 

Nasza Kancelaria potrzebuje jeden dzień roboczy na przygotowanie wszelkich niezbędnych formalności. Zostanie ustalony termin spotkania u notariusza, gdzie nastąpi podpisanie umowy kupna- zbycia. Dopełnione zostaną pozostałe formalności takie, jak dokonanie zmian w spółce, otwarcie rachunku bankowego, podpisanie umowy o wirtualne biuro czy też w przypadku zainteresowania – umowy związane z dodatkową obsługą księgową, prawną itp..

 

Kilka często zadawanych pytań na temat spółki z o.o, która według różnych raportów jest najczęściej występującą formą spółki kapitałowej na rynku:

Co to jest spółka z o.o. i jak działa w polskim prawie?

Jest to samodzielny podmiot prawny (spółka kapitałowa), który powstaje w chwili wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Może zostać założona przez jednego lub większą liczbę wspólników. Umowa tworzenia spółki musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Zasady jej funkcjonowania określone zostały w Kodeksie Spółek Handlowych.

Ile wynosi kwota minimalnego kapitału zakładowego?

Minimalna wielkość kapitału zakładowego, czyli suma wkładów pieniężnych, jaką muszą wnieść wspólnicy wynosi 5000 zł. Kapitał ten może być podzielony na udziały o równej, bądź nierównej wielkości, przy czym najmniejsza wartość udziału nie może być mniejsza niż 50 zł. Każdy ze wspólników może posiadać inną ilość udziałów, które warunkują ważność jego głosu.

Jak wygląda odpowiedzialność za zobowiązania spółki?

Spółka z o.o. za wszystkie zobowiązania odpowiada własnym majątkiem. Każda zawierana umowa, porozumienie bądź inny rodzaj transakcji wywołuje skutki prawne, które dotyczą wyłącznie samej spółki. Wspólnicy nie pokrywają zobowiązań, jakie ma spółka wobec kontrahentów. W wyjątkowych sytuacjach odpowiedzialność za zobowiązania mogą ponosić jedynie członkowie zarządu.

W jaki sposób należy stworzyć nazwę spółki?

Wspólnicy mają dowolność, jeśli chodzi o nazwę zakładanej spółki. Obowiązkowe jest jedynie zawarcie oznaczenia “spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótów “spółka z o.o.” lub “sp. z o.o.”. Warto jednak zauważyć, iż korzystne dla przedsiębiorstwa jest nadanie mu nazwy, która będzie nawiązywała do prowadzonej działalności. 

Kto może reprezentować sprawy spółki?

Organem odpowiedzialnym za reprezentowanie oraz prowadzenie spraw spółki jest zarząd. W skład owego organu wchodzi jeden, bądź większa liczba członków, którzy powoływani są uchwałą wspólników. Jego członkami mogą być zarówno wspólnicy, jak i osoby spoza ich kręgu. Warto zadbać o to, aby sprawami spółki zajmowały się osoby kompetentne i odpowiednio wykształcone.

Założenie i prowadzenie działalności gospodarczej wymaga bardzo dobrej znajomości prawa gospodarczego, co w wielu przypadkach nieco dyskwalifikuje osoby niedoświadczone i niewykształcone w tym kierunku, ale posiadające pomysł na biznes. Wówczas gotowe spółki są dla nich szansą. Zakup gotowej spółki jest, więc bardzo ciekawym i wygodnym rozwiązaniem dla przyszłego przedsiębiorcy, który zyskuje czas i fachową obsługę. Nowy przedsiębiorca otrzymuje gotowy produkt, który pozwala szybko rozpocząć działalność gospodarczą. Pomysł i zaangażowanie, to połowa sukcesu, reszta to ciężka praca i pokonywanie trudności, więc warto ułatwić sobie ten proces, kupując już gotowy podmiot.

Gotowa spółka to rozwiązanie dla Ciebie? Jeśli tak, nasi eksperci czekają na Ciebie.

Zapraszamy do kontaktu! (kliknij tutaj) .