Rejestracja spółek

Wszystkim naszym Klientom, którzy zdecydowali się na rejestrację swojej spółki, oferujemy kompleksową pomoc. Zajmujemy się udzielnie pomocy w zakresie zakładania podmiotu gospodarczego zarówno przez Internet, jak i stacjonarnie. Przeprowadzamy procedurę na terenie Warszawy, Krakowa i zdalnie – niezależnie od lokalizacji.

Rejestracja spółki stacjonarna:

– pomoc w wyborze odpowiedniego podmiotu gospodarczego,
– kompleksowe doradztwo w wyborze odpowiednich kodów PKD oraz wysokości kapitału zakładowego,
– przygotowanie kompletu danych rejestrowych,
– zorganizowanie spotkania z notariuszem,
– rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),
– rejestracja spółki w Urzędzie Skarbowym,
– rejestracja spółki w ZUS,
– rejestracja spółki w GUS,
– przygotowanie i złożenie zgłoszenia rejestracyjnego do VAT oraz VAT-EU.

Rejestracja spółki online: 500 PLN

– przeprowadzenie rejestracji dla spółki jawnej, spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w systemie S24,
– doradztwo w zakresie wyboru kodów PKD,
– przygotowanie elektronicznego wniosku rejestracyjnego,
– pomoc w utworzeniu Profilu Zaufanego,
– pomoc w zakupie podpisu elektronicznego,
– przekazanie dokumentacji związanej z rejestracją klientowi.