Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością :
– forma spółki kapitałowej, która uzyskuje osobowość prawną poprzez wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy jaki wspólnicy muszą wnieść w momencie jej zakładania wynosi 5000 zł, za zobowiązania spółka odpowiada swoim własnym majątkiem ( WYJĄTEK: kiedy dochodzie należności wobec spółki okaże się bezskuteczne odpowiedzialnością może zostać obarczony jej zarząd ). Jedna z najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności przez przedsiębiorców.

 

Tradycyjna sposób rejestracji SPÓŁKI :

 

1. UMOWA
Zanim przedsiębiorca uda się do sądu rejonowego musi sporządzić umowę spółki, obowiązkiem jest stworzenie umowy w formie aktu notarialnego pod rygorem nie ważności. Umowa musi zawierać niezbędne elementy i w całej swojej formie musi być zgodna z obowiązującym prawem inaczej nie dojdzie do zawiązania spółki.

2. WNIOSEK
Dostarczenie wniosku do właściwego sądu rejonowego( właściwy co do siedziby spółki ), musi on zostać podpisany przez wszystkich członków zarządu. Do wniosku należy dołączyć umowę spółki oraz oświadczenia jej wspólników o wniesionym w pełnej wysokości kapitale początkowym.

3. JEDNO OKIENKO
Sąd rejonowy na rejestrację podmiotu ma 14 dni. Następnie wyślę do odpowiednich urzędów wnioski.
a) do Urzędu Skarbowego, który nadaje NIP
b) do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
c) do Głównego Urzędu Statystycznego w celu uzyskania numeru REGON
W praktyce cała ta procedura realizowana w związku z wprowadzoną zasadą jednego okienka wydłuża proces całej rejestracji

4. KONTO
Aby nowo powstała spółka mogła w pełni prowadzić działalność musi założyć konto bankowe, które musi zaktualizować w poszczególnych urzędach.

 

INTERNET sposobem na rejestrowanie spółki?

Należy założyć konto w systemie udostępnionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, konto ma obowiązek założyć każdy ze wspólników. Po dokonaniu rejestracji można wypełniać wniosek. Wniosek musi zostać podpisany ( w formie podpisu elektronicznego ) przez wszystkich wspólników. W ciągu 7 dni należy dostarczyć do Sądu wzory podpisów wspólników. Przy tej formie rejestracji nie obowiązuje zasada jednego okienka. Samodzielnie należy się udać do Urzędów w celu uzyskania potrzebnych numerów NIP, REGON czy zgłosić wspólników do ubezpieczenia społecznego.
Zaletą tej formy jest możliwość wniesienia kapitału początkowego po rejestracji a nie jak w przypadku pierwszego sposobu przed złożeniem wniosku.

 

Każda z tych form wymaga poświęcenia czasu, dobrej znajomości prawa. Nasza Firma oferuje możliwość dokonania rejestracji, co odbędzie się bez zbędnych problemów i formalności. Można również kupić Gotową Spółkę co umożliwi rozpoczęcie działalności w ciągu 24 h i zaoszczędzenie cennego czasu.