rozwiazanie-spolki-zoo

 

 

Czasem bywa tak, że pojawia się konieczność rozwiązania spółki, którą założyliśmy i w której działanie włożyliśmy tyle starań. Ale taka czasem bywa, że działalność gospodarcza się nie powodzi lub pojawiają się inne czynniki, które zmuszają Nas do takiej decyzji. Przepisy prawa wyliczają kilka powodów, które mogą stać się przyczyną rozwiązania spółki z o.o. :

  1. czynniki, które zostały przewidziane w umowie spółki
  2. uchwała wspólników, która będzie mówić o rozwiązaniu spółki lub przeniesieniu jej siedziby za granicę( taka uchwała musi zostać stwierdzona protokołem, który podpisany został przez notariusza)
  3. ogłoszenie upadłości spółki
  4. inne przyczyny, które przewidziane zostały prawem

Mogą również pojawić się takie przyczyny, które spowodują, że Sąd sam będzie musiał rozwiązać spółkę, będzie tak kiedy:

  1. nie została zawarta umowa spółki, która stanowi podstawy jej działania
  2. przedmiot działalności jaki  został określony w umowie jest sprzeczny z prawem
  3. umowa spółki, która została sporządzona nie zawiera niezbędnych elementów, które będą określać kapitał zakładowy, przedmiot działalności, itd.
  4. osoby, które podpisały umowę spółki nie miały zdolności do czynności prawnych w chwili kiedy taką umowę podpisywały

Tak więc jest kilka powodów, które mogą doprowadzić do rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Część ich wynika z zaniedbań wspólników spółki, którzy nie koniecznie zdobyli wszystkie niezbędne informację na temat w jaki sposób założyć spółkę. W takich sytuacjach warto się zastanowić czy nie lepiej skorzystać z usługi rejestracji spółki, które proponują wyspecjalizowane firmy lub kupić gotową spółkę, która daje możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej już w ciągu jednego dnia.