Zakładanie spółek celowych jest wymogiem banków podczas udzielania kredytów. Celem spółki jest rozgraniczenie przeprowadzenia danego projektu od innych projektów gospodarczych realizowanych przez przedsiębiorcę, tym samym ograniczając ryzyko finansowe dla przedsiębiorcy i dla banku.

Spółką celową najczęściej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która posiada odpowiedni kapitał i środki finansowe, aby wykonać określone zadanie gospodarcze.
Zdarza się, że spółką celową jest spółka akcyjna.

Warunkiem, aby spółka otrzymała kredyt jest to, aby wspólnicy posiadali czystą  historię kredytową oraz musi zapewnić istnienie realnych zabezpieczeń kredytu (na majątku swoim lub cudzym). 

Oprócz ograniczenia ryzyka dla spółki matki czy innych spółek w grupie, ma ona zastosowanie dla ograniczenia ryzyka dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, gdyż wówczas co do zasady chroni majątek osobisty takiej osoby w razie bankructwa

Kilka słów o spółce europejskiej – przeczytaj!