Spółka jawna normowana jest Kodeksem Spółek Handlowych. Spółka jawna to rodzaj spółki osobowej, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, niebędącą inną spółką handlową. Przypomina nieco spółkę cywilną. Spółkę jawną mogą założyć osoby fizyczne i prawne. W spółce jawnej za zobowiązania odpowiada każdy wspólnik własnym majątkiem, solidarnie z innymi wspólnikami i całą spółką. Uprawnienia i obowiązki wspólników regulują przepisy zawarte w umowie spółki. Każdy wspólnik może wnieść wkład jednorazowo albo polegać na powtarzających się świadczeniach. Zatem czy warto zakładać spółkę jawną? Rozważmy wady i zalety tej formy prawnej przedsiębiorstwa.

ZALETY SPÓŁKI JAWNEJ:
– nieskomplikowana forma prawna
– łatwość założenia
– ryzyko finansowe ponoszone przez wszystkich wspólników
– swoboda w kształtowaniu zapisów w umowie spółki
– możliwość reprezentacji spółki przez każdego wspólnika
– brak określenia minimalnych wkładów do spółki
– brak wymogu prowadzenia pełnej księgowości
– możliwość skorzystania ze zwolnienia z VAT

WADY SPÓŁKI JAWNEJ:
– brak osobowości prawnej (solidarna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki)
– zaangażowanie wszystkich wspólników spółki – możliwość wystąpienia wewnętrznych konfliktów; aktywność jednych, biernych innych wspólników
– kasa fiskalna przy obrotach rocznych większych niż 50 tysięcy złotych
– wymóg koncesji w szczególnych przypadkach
– koszty podatku od umowy, wpisu do rejestru przedsiębiorstw oraz jego ogłoszenia