Innym przykładem spółki jaką może sobie wybrać przyszły przedsiębiorca jest spółka komandytowa. Jest ciekawą formą prawną ze względu na wspólników.

Wspólnicy spółki komandytowej dzielą się na dwie grupy:

•  Komplementariusz – odpowiada w spółce za wszelkie zobowiązania całym swoim majątkiem, jego odpowiedzialność jest nieograniczona, zajmuję się reprezentacją spółki
•  Komandytariusz – opowiada za zobowiązania wyłącznie do wysokości sumy komandytowej, której wielkość została określona w umowie spółki, może reprezentować spółkę na zewnątrz tyko jako pełnomocnik

Jak powstaje taka spółka?

Tak jak pozostałe spółki podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, wraz z wpisem spółka komandytowa powstaje,  zyskuje zdolność do czynności prawnych, nie zyskuje z kolei osobowości prawnej. Umowa takiej spółki musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego, taki obowiązek nakładają regulacje prawne.

Jeśli chodzi o nazwę takiej spółki jest podobnie jak w przypadku spółki jawnej, w nazwie należy ujawnić nazwę co najmniej jednego komplementariusza i dodać dopisek spółka komandytowa.

Wielkość wkładów nie jest ustalona odgórnie, wspólnicy mają dowolność w tej kwestii. Formą wkładów również jest dowolna.

Spółka komandytowa to spółka osobowa, która ma na celu prowadzenie działalności pod własną nazwą.