Przeglądając informację natrafiłam na ciekawy rodzaj spółki offshore. Ta nazwa nic nie mówi, rzadko się pojawia i jest nieco zagadkowa.

Spółka offshore to rodzaj zagranicznej spółki, zakłada się ją w państwie, które spełniać będzie pewne warunki:

1. Nie opodatkowuję przychodów uzyskanych przez spółkę ewentualnie narzuca niewielką kwotę opodatkowania.
2. Najczęściej nie wymaga od spółki składania zeznania podatkowego.
3. Spółka ma obowiązek płacić roczny ryczałt.

Wspólnikami takiej spółki są akcjonariusze a jej kierowaniem zajmuję się dyrektor. Często te podmioty nadają sobie określenie  „ mianowani ” w celu ukrycia danych prawdziwych właścicieli spółki. Prawdziwy właściciel posiada pełnomocnictwo POA, które umożliwia mu angażowanie  się w sprawy spółki.

Spółka offshore to bardzo specyficzna forma prowadzenia działalności charakteryzująca się swoim prawami, swoje działanie podejmuję na obszarach określanych mianem rajów podatkowych a prawdziwą działalność prowadzi poza granicami takiego kraju.