Już w wstępnej fazie zakładania działalności podmiot gospodarczy musi dokonać bardzo ważnego wyboru, który będzie decydował o powodzeniu jego przedsięwzięcia. Każdy przyszły przedsiębiorca ma bardzo duży wybór jeśli chodzi o formę prawną w jakiej będzie działał na rynku.
Można zauważyć, że największą popularnością cieszy się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Dlaczego?

Dla każdego podmiotu powody wybory mogą być inne bo kieruję się własnymi odczuciami.
Największą zaletą tej spółki kapitałowej może być niewielka wysokość kapitału zakładowego. Jest to 5 000 zł, podczas gdy w przypadku spółki akcyjnej taki kapitał wynosi 100 000 zł, to ogromna różnica.
Spółka z o.o. w związku, że jest spółka kapitałową odpowiada za zobowiązania wyłączenie majątkiem własnym spółki. Wspólnicy mogą czuć się bezpiecznie, bo ich własny majątek nie będzie podlegał egzekucji, trzeba tutaj dodać, że jednak czasem pojawią się wyjątkiem.
Zaletą może też być fakt, że nazwa takiej spółki może być dowolna, przedsiębiorca może puścić wodze fantazji musi jedynie pamiętać o tym, że w nazwie musi się pojawić dopisek spółka z o.o.