gotowa-spolka-zooSpółka z o.o. jest jedną z ulubionych form prawnych przedsiębiorców. Najczęściej zakładając nowy podmiot rynkowy przedsiębiorca sięga właśnie po spółkę z o.o.. Jeśli by zapytać dlaczego wybór pada na spółkę z o.o. każdy odpowie inaczej, bo liczą się dla niego inne priorytety.

Zauważyć jednak można, że wśród odpowiedzi często pojawiają się zalety dotyczące wysokości kapitału zakładowego i ograniczenia odpowiedzialności wspólników za zobowiązania.

Dlaczego spółka z o.o. jako forma prowadzenia działalności jest tak popularna?

Na początku drogi do sukcesu dla każdego liczy się ograniczenie kosztów, bo niestety ale rozpoczęcie działalności wiąże się z ogromnymi wydatkami, trzeba więc szukać oszczędności. Jeśli przedsiębiorca ma wybierać pośród  spółek kapitałowych i ma mieć na uwadze ograniczenia wkładów na pewno wybierze spółkę z o.o.. W przypadku tej spółki kapitał zakładowy wynosi jedynie 5 000 zł. Jedynie ? Dla kogoś może to być duża kwota pieniędzy ale porównując ją z kapitałem spółki akcyjnej, który wynosi 100 000 zł, jest nie wielka. Przedsiębiorca może na początku wpłacić tą minimalną wielkość a z biegiem czasu, kiedy jego działalność nabierze rozwoju będzie mógł powiększyć wielkość kapitału zakładowego.

Każdy posiada jakiś majątek prywatny, ogromnej wartości lub niewielki, ale ma on często ogromną wartość niematerialną, jest czymś ważnym dla przedsiębiorcy. Jeśli coś jest wartościowego każdy chce to chronić. Taką możliwość zabezpieczenia majątku własnego daje właśnie spółka z o.o.. Każdy z wspólników wnosi do niej wkłady jakie zaliczane są do majątku spółki i zazwyczaj tylko je może utracić kiedy okaże się, że działalność się nie powiodła a spółka ma ogromne zobowiązania, które należy uregulować. Czasem pojawiają się sytuację, gdy wspólnik zostanie pociągnięty do odpowiedzialności z własnego majątku ale ta sytuacja pojawia się rzadko i najczęściej dotyczy osób, które pełnią funkcję w zarządzie.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to bardzo ciekawa forma działalności, odpowiednia także dla początkującego przedsiębiorcy.