Gotowa spółka to nasza specjalność, którą polecamy Klientom, którzy chcą rozpocząć działalność w szybkim tempie.

Zapraszamy na naszą stronę!

***********************************************************************************************************

Do niedawna zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie było takim prostym zadaniem. Z biegiem czasu i zaistniałym zmianom w przepisach prawa, uległo to znacznej zmianie i kapitał z kwoty 50 000 złotych został zmniejszony do 5 000 złotych. Ważne jest to, iż kapitał ten nie musi być zamrożony na koncie. Zaleca się, aby pieniądze te wprowadzić do obrotu, gdzie będą miały możliwość zwiększenia swojej wartości. Suma pieniędzy wnoszonych w ramach kapitału zakładowego nie może być niższa niż 5 000 zł, natomiast jak najbardziej może być wyższa.

Pieniądze wnoszone do spółki mogą pochodzić z różnych źródeł, do których zalicza się:
– zmianę kapitału akcyjnego w kapitał zakładowy,
– podwyższenie kapitału zakładowego poprzez nabywanie nowych udziałów,
– zysk osiągnięty w ramach umorzenia udziałów,
– równowartość udziałów pieniężnych,
– równowartość wniesionych aportów.

Warto pamiętać, iż w ramach aportu wspólnicy danej spółki z o.o. mogą wnieść np. materiały, produkty, towary, środki transportu, patenty, maszyny, licencje, nieruchomości itp.