Podmioty gospodarcze zakładając działalność w formie spółki wiedzą, że najpierw muszą podpisać umowę spółki w formie aktu notarialnego a potem należy dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W połowie tej drogi pojawia się coś takiego jak Spółka z o.o. w organizacji. Jest to podmiot, nie zarejestrowany w pełni, może normalnie prowadzić działalność gospodarczą zawierać umowy, ale nie posiada najważniejszej cechy spółek kapitałowych tj. osobowości prawnej.

Okres pomiędzy umową a wpisem do KRS to czas jaki spółka ma na zorganizowanie swoich wewnętrznych struktur. Wspólnicy muszą wybrać zarząd, który będzie się zajmować sprawami spółki i reprezentacją spółki na zewnątrz. To czas jaki spółka powinna wykorzystać aby stworzyć sobie jak najlepsze warunki do funkcjonowania.

Spółka z o.o. w organizacji jest przykładem prowadzenia działalności w przejściowym etapie. Nie trzeba czekać z działaniem aż do momentu wpisu do KRS i uzyskania osobowości prawnej.