Articles tagged with: controlling

Nowe pojęcie: CONTROLLING

Na czym polega controlling?
Jest to nic innego, jak ogół działań związanych z zarządzaniem danym przedsiębiorstwem. Pozwala to nie tylko wyszukiwać odpowiednie informacje, ale również planować oraz na bieżąco kontrolować rozwój firmy. Działania te w głównej mierze są prowadzone ze względu na kadrę kierowniczą, dla której informacje pozyskane w ramach controllingu są bardzo istotne w kwestii podejmowania ważnych firmowych decyzji.

Controlling obejmuje:
– określenie celów do zrealizowania,
– planowanie ich realizacji,
– sterowanie firmą w zakresie finansów,
– sterowanie firmą w zakresie skuteczności ekonomicznej,
– kontrowanie prowadzonych działań.

Rozróżniamy dwa rodzaje controllingu:
controlling strategiczny, który polega na nakierowaniu działań na realizację długookresowych celów przedsiębiorstwa,
controlling operatywny, który polega na skupieniu się na bieżących zagadnieniach finansowych danego przedsiębiorstwa.

 

controlling