Articles tagged with: działalność jednoosobowa

Zalety jednoosobowej działalności gospodarczej


Coraz więcej przedsiębiorców podczas wybierania formy prowadzenia działalności gospodarczej wybiera jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wszystkie akcje lub udziały w tym przypadku należą do jednego wspólnika. Właściciel jest odpowiedzialny za zadłużenia jedynie do wysokości wniesionego wkładu, ponieważ spółka jest odrębnym podmiotem prawnym.

Jakie inne zalety posiada przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność?

  • brak kapitału zakładowego, który jest wymagany przy zakładaniu firmy,
  • właściciel ma dowolny wybór jeśli chodzi o formę opodatkowania,
  • tzw. niezależność i wolność – przedsiębiorca decyduje o wszystkim sam, może więc czerpać pełną satysfakcję z efektów swojej pracy,
  • prostota w prowadzeniu – nie ma obowiązku prowadzenia pełnej księgowości, dzięki czemu właściciel może wybrać łatwiejsze i tańsze opcję np. księgę przychodów i rozchodów,
  • szybka rejestracja – cała procedura trwa o wiele mniej, nie trzeba także płacić dodatkowych opłat przy składaniu wniosków czy zgłoszeń.

 

JDG – jednoosobowa działalność gospodarcza

Działalnością gospodarczą określamy działalność zarobkową prowadzoną w zakresie budowlanki, handlu, usług, poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania kopalin, jak również wykorzystywania rzeczy i wartości niematerialnych i prawnych. Są one prowadzone we własnym imieniu bez względu na osiągany rezultat i dzieje się to w sposób zorganizowany oraz ciągły.

Statystyki informują nas o tym, iż jednoosobowa działalność gospodarcza stanowi najczęściej wybieraną formę prowadzenia przedsiębiorstw w Polsce. Przepisy prawa nie wymagają posiadania kapitału początkowego i co ważne – istnieje możliwość zarejestrowania działalności zarówno w sposób tradycyjny, jak i elektroniczny.

Przedsiębiorca, który zdecydował się na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej, funkcjonuje w obrocie gospodarczym pod własną firmą, którą automatycznie jest jego imię i nazwisko. Jeśli chodzi o majątek przedsiębiorstwa jest nim majątek przedsiębiorcy. Wówczas właściciel i jednocześnie przedsiębiorca za podejmowane przez siebie działania odpowiada całym swoim majątkiem.

JDG w pigułce:
– występują niskie koszty założenia podmiotu,
– nie ma obowiązku posiadania kapitału zakładowego,
– występuje osobista odpowiedzialność właściciela,
– obowiązuje prosta forma prowadzenia księgowości,
– występuje różnorodność w kwestii form opodatkowania.