Articles tagged with: działalność nierejestrowana

Działalność nierejestrowana

30. kwietnia bieżącego roku w życie weszła Konstytucja Biznesu, a wraz z nią ustawa Prawo Przedsiębiorców. Ustawa ta reguluje kwestie związane z działalnością nierejestrowaną.

Działalność nierejestrowana to działalność, z której miesięczny przychód nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia prowadzona przez osobę, która przez ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Działalność nierejestrowana nie ma zastosowania w przypadku działalności wykonywanej w formie spółki cywilnej. Z rozwiązania tego skorzystać nie mogą również działalności wymagające koncesji, licencji bądź pozwolenia.

W przypadku, gdy przychód przekroczy określony poziom przedsiębiorca ma 7 dni na zgłoszenie swojej firmy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Prowadzenie działalności nierejestrowanej ma szereg zalet. Należą do nich brak konieczności zgłaszania działalności do CEIDG, opłacania zaliczek na podatek dochodowy, wprowadzenia firmowej księgowości oraz opłacania składek i składania deklaracji do ZUS.