Articles tagged with: firma w mieszkaniu

Firma w mieszkaniu a koszty

Aby ograniczyć koszty prowadzenia działalności wielu przedsiębiorców postanawia otworzyć firmę w swoim prywatnym mieszkaniu. Jest to opcja, która pozwala odliczyć im niektóre wydatki związane z utrzymaniem mieszkania. Ważne jest jednak to, aby rozdzielać wydatki o charakterze prywatnym od tych związanych w firmą.

1. Czynsz – jeśli do prowadzenia działalności wykorzystywana jest część mieszkania należy odliczyć procentowy udział tej części do całości mieszkania.
2. Media – przedsiębiorcy mają możliwość odliczenia części kosztów, najlepiej jeśli mają założone osobne liczniki, pozwalające określić jaką część energii, wody czy innych mediów zużywają na potrzeby prowadzonej działalności.
3. Telefon i internet – na podstawie bilingów można określić koszty poniesione z tytułu rozmów służbowych. Niestety do kosztów uzyskania przychodów nie można odliczyć abonamentu na telefon prywatny czy internet jeśli jest on ponoszony stale, niezależnie od tego czy był niewykorzystywany celach służbowych. Inaczej sprawa wygląda jeśli przedsiębiorca zakupi telefon lub założy internet na potrzeby firmy.
4. Kredyt hipoteczny – jeśli przedsiębiorca wziął kredyt na mieszkania a następnie otworzył firmę może odliczać odsetki kredytu w takiej części jaka przypada na powierzchnię wykorzystywaną na działalność.
5. Zakup mebli – jeśli będą one wykorzystywane tylko na potrzeby działalności można odliczyć wydatek an ich zakup.
6. Remont – wydatki poniesione w ramach remontu można odliczyć w części w jakiej przypadają na część mieszkania wykorzystywaną na prowadzenie firmy.