Articles tagged with: formy księgowości

Kwestia pełnej księgowości

Wielu przedsiębiorców na początku prowadzenia przez siebie działalności gospodarczej zastanawia się nad wyborem formy księgowości. Jedną z tych form jest właśnie prowadzenie księgowości pełnej. Nie da się ukryć, iż jest to najbardziej skomplikowana oraz kosztowna forma, do której prowadzenia zobowiązane są wszystkie podmioty gospodarcze, których roczny dochód wynosi 1,2 mln euro.

Podatnik, któremu została narzucona pełna księgowość lub który samodzielnie podjął decyzję o jej wyborze jest zobowiązany do:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych ujmujących wszystkie zaistniałe zdarzenia gospodarcze chronologicznie i systematycznie,
 • ustalania oraz kontrolowania stanu aktywów oraz pasywów,
 • wyceniania aktywów oraz pasywów,pelna-ksiegowosc
 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • gromadzenia oraz przechowywania firmowej dokumentacji.

Do zalet pełnej księgowości zaliczyć można:

 • dokładny obraz zaistniałych operacji finansowych,
 • możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy wydatków, kosztów, przychodów i zysków,
 • możliwość planowania kolejnych przedsięwzięć i inwestycji,
 • możliwość przeprowadzenia kontroli stanu majątku oraz finansów jednostki.

Z kolei do wad zaliczamy:

 • bardzo wysokie koszty wiążące się z prowadzeniem pełnej księgowości,
 • obowiązek współpracowania z księgową lub biurem księgowym,
 • skomplikowaną formę prowadzenia i ewidencjonowania zdarzeń w firmie,
 • wysokie wymagania i regulacje pochodzące z Ustawy o rachunkowości.

Krótko pisząc – księgowość pełna jest źródłem olbrzymich zasobów informacyjnych, które są bardzo przydatne w podejmowaniu licznych decyzji związanych z zarządzaniem daną jednostką.

 

Kwestia księgowości uproszczonej

Prowadzenie księgowości może być także w formie uproszczonej. Tą formę wybrać muszą osoby fizyczne, które prowadzą spółki cywilne, spółki jawne, a także spółki partnerskie, w których przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły 1 200 000 euro. W przypadku, gdy firma przekroczy tą granicę, wówczas ma obowiązek przejścia na księgowość tzw. pełną, a więc prowadzenie ksiąg handlowych.
Dlaczego warto prowadzić księgowość uproszczoną?
Przedsiębiorcy, którzy podjęli decyzję o wyborze tej formy lub została im ona narzucona, szybko mogli dostrzec liczne korzyści, które się z nią wiążą. Z całą pewnością można napisać, iż forma ta jest mniej kosztowna niż pełna. Należy także zwrócić uwagę na to, że nie wymaga ona bardzo dużej wiedzy i doświadczenia, gdyż jest łatwa w prowadzeniu. Warto także wspomnieć o tym, iż umożliwia ona monitorowanie różnego rodzaju zdarzeń gospodarczych, które wystąpiły w danym przedsiębiorstwie. Dobrą alternatywą do księgowości uproszczonej okazują się programy księgowe, a także prowadzenie księgowości w sposób online.

Czy księgowość uproszczona ma jakieś wady?
Wszystko ma jakieś wady i zalety, więc nie inaczej jest w przypadku tej formy prowadzenia księgowości. Niestety nie każdy podmiot gospodarczy może z niej korzystać, gdyż jest to uwarunkowane rocznymi przychodami uzyskanymi ze sprzedaży. Przedsiębiorca korzystający z takiej księgowości nie ma możliwości dokonywania analiz ekonomicznych na większą skalę. W przypadku prowadzenia księgowości uproszczonej samodzielnie, przedsiębiorca obowiązkowo musi być zaznajomiony z aktualnymi regulacjami prawnymi, gdyż w przypadku jakiegokolwiek błędu, to właśnie na nim spoczywa pełna odpowiedzialność.

Jak można prowadzić księgowość uproszczoną?
Księgowość ta może być prowadzona na trzy rożne sposoby, które różnią się od siebie głównie obowiązkami spoczywającymi na przedsiębiorcy. Wśród nich znajdują się:
karta podatkowa, jest to dokument, na podstawie którego przedsiębiorca ewidencjonuje swoje przychody. Ta forma księgowa jest dostępna tylko dla wąskiego sektora gospodarczego – mogą z niej skorzystać przedstawiciele konkretnych zawodów.
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jest to dokument umożliwiający ewidencjonowanie przychodów wraz z jednoczesnym przyporządkowaniem ich do odpowiedniej stawki ryczałtu. Zryczałtowany podatek dochodowy powinien zostać wyliczony “od przychodu”, w związku z czym koszty prowadzenia działalności nie będą miały wpływu na jego wysokość.
podatkowa księga przychodów i rozchodów, jest to dokument, w którym przedsiębiorca jest zobowiązany ewidencjonować wszystkie zdarzenia o charakterze gospodarczym. Na podstawie tych danych wyliczane są przychody oraz koszty uzyskania tych przychodów. Podatkiem dochodowym jest różnica pomiędzy przychodami i kosztami. ksiegowosc-uproszczona

Każdą z tych form bliżej scharakteryzuje w kolejnych postach, a więc zapraszam do śledzenia naszego bloga.