Articles tagged with: jednokrotne opodatkowanie sp. z o.o. k.

Jednoosobowa spółka z o.o. – czy warto?

W przeciwieństwie do spółek prostszych m.in (komandytowej, jawnej czy cywilnej) spółka jednoosobowa z ograniczoną odpowiedzialnością może istnieć tylko i wyłącznie jeśli mają w składzie tylko jedna osobę i to przez cały czas jej trwania. W związku z tym możemy zarówno założyć spółkę z o.o. z ograniczoną odpowiedzialnością samodzielnie lub odkupić gotową już spółkę mającą w składzie dotychczas jednego lub więcej wspólników.

Podstawową zaletą jednoosobowej spółki z o.o. jest samodzielność w podejmowaniu wszystkich decyzji. Jedyny wspólnik wykonuje wszystkie uprawnienia zgromadzenia wspólników, podejmuje wszystkie decyzje i nie musi konsultować ich ze współpracownikami.

Istotnym minusem jednoosobowej spółki z o.o. jest to, że jedyny wspólnik nie może reprezentować spółki w organizacjach ani jako pełnomocnik ani jako członek zarządu. Z wyjątkiem dodawania ogłoszenia do sądu rejestrowego. Może więc zaistnieć sytuacja w której spółka może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, ale w jej imieniu nie może działać jedyny wspólnik. Wywołuję to spore zamieszanie, ponieważ może rodzic to spore trudności, gdyż do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań, podpisaniu umowy zakupu czy umowy najmu nieruchomości trzeba doszukiwać się innych, alternatywnych rozwiązań np.powoływać specjalnego pełnomocnika do konkretnych zadań.

Wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. z punktu widzenia przepisów o ubezpieczeniach społecznych jest traktowany jako osoba prowadzącą jednoosobową działalność pozarolniczą. Ma on, więc obowiązek opłacania składek ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczeń zdrowotnych.

Jednokrotne opodatkowanie w spółce z o.o. komandytowej

Spółka komandytowa z udziałem podmiotu gospodarczego o ograniczonej odpowiedzialności jest korzystnym rozwiązaniem, które pozwala wspólnikom uniknąć odpowiedzialności osobistej za zobowiązania działalności oraz podwójnego opodatkowania.

Połączenie dwóch rodzajów struktur prawnych są dobrym rozwiązaniem dla każdej osoby – zarówno dla tych, którzy nie chcą odpowiadać majątkiem osobistym, pomimo zawiłości chcą osiągnąć korzyści podatkowe lub po prostu celem jest dla nich stopniowe osiąganie zysków.

Zaletą prowadzenia tej formy działalności jest jednokrotne opodatkowanie dochodów wspólników osiąganych z tytułu udziału w firmie. Brak posiadania osobowości prawnej w jednostce gospodarczej na gruncie prawa podatkowego oznacza, że biznes nie jest podatnikiem od dochodów osób prawnych. Zysk traktowany jest w tym przypadku jako osiągnięty przez samych wspólników – tym samym podstawę każdej z osób fizycznych stanowi część kwoty, jaką uzyskała spółka w sposób proporcjonalny do określonego w statucie prawa.