Articles tagged with: jednoosobowa działalność

Z jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową


przeksztalcenie-w-spolke-zooProwadzimy działalność w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa ale widzimy konieczność przekształceń w spółkę kapitałową. Czy taki proces jest możliwy, jeśli tak to jak on będzie wyglądał?

Możliwe jest takie przekształcenie, nastąpi ono wraz z chwilą wpisu przekształconego podmiotu gospodarczego do Krajowego Rejestru Sądowego. W związku z tym, że sami prowadziliśmy działalność staniemy się jedynym wspólnikiem Naszej nowo powstałej spółki.

Jakie czynności musimy wykonać aby proces przekształcenia przebiegł pomyślnie ?

→ stworzeniu planu według, którego będzie następować zmiana formy prawnej podmiotu gospodarczego, taki plan musi zostać sporządzony w formie aktu notarialnego, sąd rejestrowy wyznacza biegłego rewidenta, który dokona badania planu przekształceniowego

→ złożenie do sądu rejestrowego oświadczenia o przekształceniu

→ powołanie członków, którzy będą wchodzić w skład poszczególnych organów spółki

→ zawarcie umowy spółki

→ wpisanie spółki przekształconej do KRS

Musimy pamiętać o tym, że do 3 lat od momentu, w którym przekształciliśmy działalność w spółkę będziemy odpowiadać za zobowiązania finansowe, które powstały przed dniem przekształcenia.

Jednoosobowa działalność

Są osoby, które nie potrafią pracować pod dyktando innych, wolą sami dla siebie być szefem i całą odpowiedzialność związaną z prowadzeniem działalności wziąć na siebie.

Samozatrudnienie jest formą, która często pojawia się na rynku pracy. Ta forma zatrudnienia daje możliwość między innymi zaliczenia wszystkich ponoszonych rzeczywiście kosztów oraz pozwala na wybór formy opodatkowania.

Każdy kto pracuję na siebie sam, nie zatrudnia pracowników nazywany jest samo zatrudnionym. Taka osoba ma swobodę działania, może korzystać z ulg jakie oferuję przepisy prawa: ulga w ZUS, jednorazowa amortyzacja, choć nie w każdym przypadku.

Nie jest się zależnym od nikogo ale ma się mnóstwo obowiązków jakie nie pojawiają się gdy jest się zatrudnionym na umowę o pracę. Prowadząc same działalność należy pamiętać, że trzeba uregulować wszystkie zobowiązania wobec podmiotów : zapłacić podatek, opłacić składkę na ubezpieczenie.

Jednoosobowa działalność to ogromna odpowiedzialność, bo gdy coś się nie powiedzie to podmiot będzie odpowiadał za wszelkie zobowiązania i będzie ponosił wszelkie konsekwencje związane z niedotrzymaniem albo nie zapłaceniem składki na ubezpieczenie, bądź nie rozliczeniem się z Urzędem Skarbowym z podatku. Jak każdy wie takie urzędy pierwsze upominają się o swoją własność.

Samozatrudnienie to forma prowadzenia działalności dla osób odważnych, odpowiedzialnych i bardzo dokładnych.