Articles tagged with: kodeks spółek handlowych

Kodeks Spółek Handlowych

kodeks-spolek-handlowychRząd planuje wprowadzenie istotnych zmian w zakresie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Zmiany pojawią się w:

  • strukturze majątkowej spółki z o.o. poprzez wprowadzenie udziałów beznominałowych,
  • kapitału zakładowego, który nie będzie już obowiązkowy, będzie miał charakter fakultatywny,
  • wprowadzenie instrumentów ochrony wierzycieli w postaci testu wypłacalności, kapitału zapasowego,
  • regulacji związanych z  nabywaniem przez spółkę własnych udziałów oraz obniżania kapitału zakładowego w celach restrukturyzacyjnych,
  • narzuceniu kolejności źródeł z jakich spółka będzie mogła pokrywać osiągnięte straty,
  • narzuceniu obowiązku zwoływania zgromadzeń wspólników w sytuacji zagrożenia dla wypłacalności spółki.

Zmiany mają objąć swoim zakresem także problematykę zawiązywania, zmian i rozwiązywania spółek jawnych, komandytowych oraz spółek z o.o. rejestrowanych za pomocą udostępnionych wzorów. Rząd ma na celu zwiększenie zainteresowania podmiotów gospodarczych zakładaniem własnej firmy. Czy wraz z prowadzeniem planowanych zmian uda się zrealizować zamierzone cele zobaczymy. Zawsze jednostki gospodarcze mogą skorzystać z rozwiązania jakim jest gotowa spółka. Podmiot ten ma już za sobą proces rejestracji i umożliwia podjęcie działalności gospodarczej nawet w ciągu 1 dnia. Gotowa spółka to ciekawa alternatywa dla tradycyjnego sposoby rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, z której może skorzystać każdy pomiot gospodarczy.