Articles tagged with: korzyści z jednoosobowej działalności

Jednoosobowa spółka z o.o. – czy warto?

W przeciwieństwie do spółek prostszych m.in (komandytowej, jawnej czy cywilnej) spółka jednoosobowa z ograniczoną odpowiedzialnością może istnieć tylko i wyłącznie jeśli mają w składzie tylko jedna osobę i to przez cały czas jej trwania. W związku z tym możemy zarówno założyć spółkę z o.o. z ograniczoną odpowiedzialnością samodzielnie lub odkupić gotową już spółkę mającą w składzie dotychczas jednego lub więcej wspólników.

Podstawową zaletą jednoosobowej spółki z o.o. jest samodzielność w podejmowaniu wszystkich decyzji. Jedyny wspólnik wykonuje wszystkie uprawnienia zgromadzenia wspólników, podejmuje wszystkie decyzje i nie musi konsultować ich ze współpracownikami.

Istotnym minusem jednoosobowej spółki z o.o. jest to, że jedyny wspólnik nie może reprezentować spółki w organizacjach ani jako pełnomocnik ani jako członek zarządu. Z wyjątkiem dodawania ogłoszenia do sądu rejestrowego. Może więc zaistnieć sytuacja w której spółka może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, ale w jej imieniu nie może działać jedyny wspólnik. Wywołuję to spore zamieszanie, ponieważ może rodzic to spore trudności, gdyż do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań, podpisaniu umowy zakupu czy umowy najmu nieruchomości trzeba doszukiwać się innych, alternatywnych rozwiązań np.powoływać specjalnego pełnomocnika do konkretnych zadań.

Wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. z punktu widzenia przepisów o ubezpieczeniach społecznych jest traktowany jako osoba prowadzącą jednoosobową działalność pozarolniczą. Ma on, więc obowiązek opłacania składek ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczeń zdrowotnych.

Zalety jednoosobowej działalności gospodarczej


Coraz więcej przedsiębiorców podczas wybierania formy prowadzenia działalności gospodarczej wybiera jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wszystkie akcje lub udziały w tym przypadku należą do jednego wspólnika. Właściciel jest odpowiedzialny za zadłużenia jedynie do wysokości wniesionego wkładu, ponieważ spółka jest odrębnym podmiotem prawnym.

Jakie inne zalety posiada przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność?

  • brak kapitału zakładowego, który jest wymagany przy zakładaniu firmy,
  • właściciel ma dowolny wybór jeśli chodzi o formę opodatkowania,
  • tzw. niezależność i wolność – przedsiębiorca decyduje o wszystkim sam, może więc czerpać pełną satysfakcję z efektów swojej pracy,
  • prostota w prowadzeniu – nie ma obowiązku prowadzenia pełnej księgowości, dzięki czemu właściciel może wybrać łatwiejsze i tańsze opcję np. księgę przychodów i rozchodów,
  • szybka rejestracja – cała procedura trwa o wiele mniej, nie trzeba także płacić dodatkowych opłat przy składaniu wniosków czy zgłoszeń.