Articles tagged with: KRS

Wnioski zmian danych w KRS

Wiele podmiotów chciałoby rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, ale boi się nawału formalności, jakie się pojawią. Idealnym wyjściem z sytuacji będzie zakup gotowej spółki, która daje możliwość rozpoczęcia działalności w ciągu 24 godzin.

_______________________________________________________________________________________________________

W wyniku zaszłych zmian w spółkach, a zwłaszcza w przypadku zmiany właściciela spółki konieczne jest złożenie wniosków aktualizujących zmiany w KRS. W zależności od formy prawnej w jakiej funkcjonuje przedsiębiorstwo, korzysta się z innych wniosków.

Po zakupieniu gotowej spółki kapitałowej (z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej) oraz w wyniku innych zmian, jakie zaszły w takich spółkach należy niezwłocznie zgłosić je do KRS na podstawie wniosku KRS Z3, przeznaczonego do zmiany danych w spółkach kapitałowych. Gdy zmiany miały miejsce w spółkach komandytowo-akcyjnych konieczne jest złożenie innego wniosku, oznaczonego KRS Z2. Natomiast w przypadku zgłoszenia zmian danych spółki komandytowej, jawnej lub partnerskiej należy wypełnić i złożyć w KRS formularz KRS Z1. Wszystkie z formularzy w aktualnej wersji znaleźć można na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Sporządzone formularze KRS należy złożyć w właściwym dla siedziby spółki Sądzie Rejestrowym. W przypadku, gdy spółka, której dane się aktualizuje była zakładana przez Internet, wniosek można przesłać za pośrednictwem systemu eMS. Przy okazji możliwości zgłaszania zmian do KRS za pośrednictwem Internetu, warto wspomnieć o możliwości rejestracji spółki online. Możliwość ta pozwala przedsiębiorcom na założenie spółki w zaledwie 24h.

Aktualizacja

Dotychczas wnioski składać było można zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Już od 1 marca 2021 r. wnioski i wpisy do KRS będzie trzeba składać w formie elektronicznej. Aby tego dokonać każdy przedsiębiorca będzie usiał posługiwać się elektronicznym podpisem kwalifikowany/profilem zaufanym lub skorzystać z usług zewnętrznego pomocnika. Wnioski składane w formie papierowej nie będą przyjmowane i podlegać będą zwrotowi. 

Zmiana w KRS

Wiadomości dotyczące spółek w jednym miejscu!

****

 

KRS – Krajowy Rejestr Sądowy, czyli rodzaj rejestru publicznego prowadzony przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości.

Krajowy Rejestr Sądowy składa się z:
– rejestru przedsiębiorców,
– rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
– rejestru dłużników niewypłacalnych.

Została podpisana nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadzająca zmiany dotyczące prowadzenia przedsiębiorstw oraz usprawnienie działania Sądu Rejestrowego.

Jakie zmiany?
– konieczność składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej – możliwość dokonywania analiz danych na temat funkcjonowania firmy;
– likwidacja Rejestru Dłużników Niewypłacalnych – zapewnienie pewnego, szybkiego i aktualnego dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego;
Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca 2018 roku, ale zmiany będą wprowadzane etapami.

Motywacja do założenia własnej spółki!

Jeśli znalazłeś się na tej stronie, to prawdopodobnie zastanawiasz się nad założeniem własnej działalności gospodarczej.zarejestrowanie-spolki

Podjąłeś decyzję o zarejestrowaniu spółki?

… a może wciąż się wahasz?

 

Jeśli jesteś pewien swojej decyzji, to trzymaj tak dalej, a na pewno nie będziesz żałował. Z kolei jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, to koniecznie musisz przeczytać ten artykuł, ponieważ postaram się, abyś dostrzegł wszystkie zalety posiadania swojej firmy.

Otóż myślę, że w pierwszej kolejności należy napisać o tym, jakie są niskie koszty zakładania. Wiążą się one tylko i wyłącznie ze sporządzeniem i podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego, rejestracją w KRS, a także z wniesieniem wkładu o minimalnej kwocie 5000 złotych.

CIEKAWOSTKA!

Wymienione powyżej koszty zmniejszają się w przypadku, gdy rejestracja spółki dokonuje się przez Internet, gdzie omijamy koszty notarialne.

Kolejną zaletą, o której warto wspomnieć jest szybkie, a w zasadzie automatyczne nadanie numerów NIP i REGON przez sąd w zaledwie kilka dni po rejestracji w KRS. Zatem można zyskać parę dni i mnóstwo cierpliwości, które prawdopodobnie zostałyby stracone na bieganie po wszystkich niezbędnych urzędach i zbieranie niezbędnej dokumentacji.

Z moich obserwacji wynika, że wiele osób przeraża się na myśl o wysokiej kwocie kapitału zakładowego. Fakt, w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej (50 000 zł) lub akcyjnej (100 000 zł) kwota ta jest wysoka, czego nie można powiedzieć o kapitale zakładowym w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku której kwota ta wynosi 5 000 zł. Zatem w porównaniu do poprzednich spółek jest to spora oszczędność.

Następna ważna informacja dotyczy wspólników, a w zasadzie ich odpowiedzialności za ewentualne długi spółki. Każdy ze wspólników odpowiada do wysokości wniesionych przez siebie wkładów i to właśnie stąd bierze się nazwa tej spółki.

Chcesz podjąć się założenia spółki, ale nie masz kompana, który wraz z Tobą podjąłby się tego zadania? Nic straconego, gdyż istnieje możliwość założenia jednoosobowej spółki. Rozwiązanie to zostało opracowane ze względu na przedsiębiorców, którzy podejmują działalność na większą skalę. W tym przypadku przedsiębiorcy mogą ograniczyć ryzyko gospodarcze i płacić niższą kwotę podatku.

Podejrzewam, że jeszcze wielu zalet prowadzenia spółki można byłoby się doszukać. Powyżej znajdują się według mnie te najważniejsze, o których każdy powinien wiedzieć. Wszystko, a więc także założenie spółki z o.o. ma swoje wady i zalety. Zaczęłam od zalet, ale już w najbliższym poście napiszę o tym, jakie minusy ma zakładanie właśnie takiej spółki.

Nieprawidłowy wniosek o rejestrację spółki

rejestracja-spolkiDecydując się na rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krajowym Rejestrze Sądowym wspólnicy szczególną uwagę muszą zwrócić na wniosek, bo jeżeli wniosek nie zostanie złożony na odpowiednim formularzu urzędowym, opłacony, wypełniony w sposób prawidłowy zostanie zwrócony. Zgodnie z ustawą o KRS podmiot gospodarczy nie zostanie wezwany do uzupełnienia braków.

Jeśli wniosek zostanie wspólnikom zwrócony przy pierwszym wpisie spółki do KRS może być on ponownie złożony w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zwrocie. Błąd, który skutkować będzie zwróceniem wniosku może pojawić się nie tylko w formularzu KRS-W3 i innych załącznikach ale także w umowie spółki lub oświadczeniach złożonych przez zarząd.

Najczęściej popełniane są takie błędy jak:

  • nieprawidłowe oznaczenie wspólników,
  • błędy dotyczące wysokości kapitału zakładowego spółki i sumy udziałów,
  • wpisanie niepoprawnej nazwy miejscowości, w której spółka ma siedzibę.

W przypadku nie uzupełnienia w wymaganym terminie braków stwierdzonych przez sąd rejestrowy, wydane zostaje postanowienie, od którego wspólnicy spółki mają prawo złożyć apelacje.

Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że sąd nie może odmówić wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców odwołując się do drobnych nieścisłości, które nie naruszają interesu spółki oraz interesu publicznego jeśli ich usunięcie związane jest z niewspółmiernymi kosztami.

Rejestracja zmian w KRS

czysta-spolka

Gotowa spółka to podmiot, który został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiada wszystkie niezbędne dokumenty rejestracyjne. Aby proces rejestracji przebiegł pomyślnie gotowa spółka posiada także ściśle określoną lokalizację. Jest to w pełni ukształtowany podmiot prawny, który zostaje przekazany nabywcy. Każdy przedsiębiorca ma swój własny pomysł na biznes, wie dokładnie w jakim zakresie będzie prowadzić działalność gospodarczą, gdzie ulokuje siedzibę spółki. Zakup gotowej spółki bez najmniejszych problemów umożliwi mu rozpoczęcie działalności w takim kształcie ja to sobie zaplanował. Wystarczy dokonać niezbędnych zmian w umowie spółki:

  • zmiana zakresu wykonywania działalności – skonkretyzowanie kodu Polskiej Kwalifikacji Działalności,
  • wprowadzenie nowych wspólników spółki, zarządu,
  • zmiana wielkości kapitału zakładowego, jeśli takiej zmiany będzie wymagał przedsiębiorca,
  • zmiana siedziby spółki.

Zmieniając wszystkie dane spółki przedsiębiorca nie musi sam borykać się z wszystkimi formalności, kupując gotową spółkę od profesjonalnej firmy można skorzystać z usług ekspertów, którzy zajmą się wszystkimi niezbędnymi sprawami formalnymi. Sprzedaż gotowych spółek jaka oferowana jest przez wyspecjalizowane jednostki to kompleksowa oferta, która umożliwia przyszłemu przedsiębiorcy na płynne podjęcie działalności gospodarczej na rynku.

Ustawa o KRS

rejestracja-spolki-w-krsRząd planuje jeszcze bardziej ułatwić podmiotom gospodarczym zakładanie działalności gospodarczej, proponowane są zmiany, które będą miały za zadanie skrócić czas wyczekiwanie na wpis do KRS. Rada Ministrów przyjęła projekty, które bardzo usprawnią proces zakładania działalności gospodarczej.

→    Wpis do KRS będzie się równał z rozpoczęciem działalności gospodarczej, ponieważ podmiot od razu wraz z wpisem uzyska NIP i REGON, czas oczekiwania na rozpoczęcie działalności znacznie się zmniejszy z obecnych 25 dni na 7 dni.

→   Usprawnienie słynnego jednego okienka, który w brew pozorom nie przyniosło oczekiwanych uproszczeń i nie przyspieszyło procesu rejestracyjnego.

→   Po wprowadzeniu zapowiadanych zmian przedsiębiorca będzie zobowiązany w momencie wpisu złożyć tylko wniosek do KRS pozostałe formularze w postaci wniosków i zgłoszeń do poszczególnych urzędów nie będą wymagane.

→   Obowiązkiem przedsiębiorcy będzie jedynie zgłoszenie danych uzupełniających, które nie będą zawarte w wniosku albo, których w momencie dokonywanie wpisu podmiot nie będzie posiadać, takie dane składane będą na jednym formularzu i nie będą miały znaczącego wpływu na moment rozpoczęcia  działalności gospodarczej.

To propozycja zmian, które jeśli zostaną przyjęte zaczną obowiązywać od 1 października 2014 roku. Zmiany te na pewno będą budzić entuzjazm przedsiębiorców, bo o wiele ułatwią moment wpisu do KRS pozostaje pytanie czy zostaną wprowadzone.
Jeśli zgodnie z przewidywaniami zostaną wprowadzone jeszcze w tym roku jedno okienka zacznie w pełni funkcjonować i wpis będzie zależy nie od woli urzędników a od przepisów, które podmioty są zobowiązane przestrzegać.

KRS i przysłowiowe jedno okienko

Kiedy zakładamy działalność gospodarczą w formie spółki czeka Nas skomplikowany proces rejestracyjny. Robiąc to osobiście sąd rejonowy dokona za Nas wszystkich formalności. Czy to dobra wiadomość??

Składając do sądu wniosek o rejestrację organ ten zajmie się dalszym procesem rejestracji spółki, prześlę poszczególne formularze do Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. My mamy wszystko z głowy nie musimy się osobiście udawać do poszczególnych urzędów i tracić czas w kolejkach.
Nasz spółka bez Naszego udziały pozyska NIP, REGON.

Tak naprawdę okazuje się jednak, że wprowadzenie procedury jednego okienka nie wiąże się z przyspieszeniem całego procesu rejestracyjnego. Okazuję się, że załatwianie wszystkich formalności przez sąd jest bardzo czasochłonne. Trzeba cierpliwie czekać aż spółka pozyska wszystkie elementy koniecznie do działania. Podmioty gospodarcze nie uczestniczą czynnie w całym tym procesie, nie odwiedzają osobiście urzędów, więc te w natłoku innych spraw, Nasze sprawy załatwiają nadmiernie się nie spiesząc.

Z takim problem nie spotykają się osoby które rejestrują spółkę przez internet ( formalności muszą załatwić osobiście) oraz podmioty, które korzystają z pomocy wyspecjalizowanych firm.

Krajowy Rejestr Sądowy

Rejestrują  spółkę w sądzie rejonowym przedsiębiorca czeka na wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, właściwie od niego wszystko się zaczyna. Dowiedzmy się może coś więcej na temat KRS, skoro jest to taki ważny element  tworzenie spółki.
Rejestr ten swoje początki wziął z ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r., tak naprawdę zaczął funkcjonować od 1 stycznia 2001 roku. , prowadzony jest przez wydziały sądów rejonowych.
Funkcję jaką pełni to dostarczanie cennych informacji na temat podmiotów działających na rynku, ich form organizacyjnych a przede wszystkim na temat ich sytuacji majątkowej i finansowej co jest najważniejsze z punktu widzenia potencjalnych kontrahentów. Każdy podmiot gospodarczy, które jest zarejestrowany w KRS ma prowadzone akta w formie papierowej.

Pojawiają się 3 rejestry:
1) Rejestr Przedsiębiorców
2) Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki
3) Rejestr Dłużników

Przyszły przedsiębiorca ma możliwość wyboru 3 form rejestracji: osobiście w właściwym sądzie rejonowym, za pomocą poczty a także przez internet. Obecnie na rynku pojawiła się też czwarta możliwość, dokonanie rejestracji za pomocą firmy, która oferuje usługi w tym zakresie.
Z momentem dokonanie wpisu podmiot uzyskuje zdolność do czynności prawnych a wybrane podmioty osobowość prawną.
Taka rejestracja podmiotu gospodarczego w KRS i ewentualne wprowadzanie jakiś zmian podlega opłacie sądowej, której wysokość jeśli chodzi o dokonanie wpisu waha się w granicach 250-500 zł.