Articles tagged with: nazwa spółki

Z jakiego powodu firmy decydują się na zmianę nazwy?

Istnieje wiele powodów, które wpływają na to, że dana firma, decyduje się na tak drastyczną zmianę, która poniekąd wiąże się z szeregiem zadań, o których należy pamiętać. W ostatnich latach coraz więcej marek zmieniło lub odświeżyło swój wizerunek, dlatego warto poznać, jakie konkretne czynniki mogą na to wpływać.

Powody zmiany nazwy firmy:
– zbyt trudna nazwa, która utrudnia pozycjonowanie, czy odnalezienie strony www przez klientów,
– wprowadzenie produktów za granicę, czyli chęć dostosowania nazwy do rynku europejskiego,
– kryzys wizerunkowy,
– przekształcenie firmy np. skupienie się tylko na danym obszarze,
– rebranding marki,
– inny właściciel,
– brak spójności nazwy w oferowanym produktami, czy usługami.

Zatem, jak widać, czynników, które wpływają na chęć, czy też konieczność zmiany nazwy jest wiele i większość z nich wynika, najczęściej, ze źle zaplanowanych koncepcji marketingowych, już na samym początku powstawania firmy.

Nazwa dla spółki

 

firma-spolkiJedną z charakterystycznych cech każdej spółki jest jej nazwa, która wyróżnia spółkę na tle innych spółek. Na rynku działają różne spółki, każda z nich stosuje się do odpowiednich regulacji prawnych, które stanowią wytyczne według, których kształtowana jest nazwa każdej z spółek.

SPÓŁKA CYWILNA – firma spółki cywilnej powinna zawierać imiona i nazwiska wszystkich wspólników, dopuszczalne jest zamieszczanie tylko pierwszej litery imion, nazwisk jednak nie można w żaden sposób modyfikować, dodatkowo umieszcza się oznaczenie dla formy sprawnej tj. określenie spółka cywilna, S.C.

SPÓŁKA JAWNA – w firmie takiej spółki należy ująć nazwisko lub nazwę przynajmniej jednego wspólnika oraz dodatkowo musi pojawić się oznaczenie spółka jawna ( można stosować skrót sp.j. ).

SPÓŁKA PARTNERSKA – nazwa takiej spółki powinna zawierać w sobie co najmniej nazwisko jednego z partnerów oraz oznaczenie charakterystyczne dla spółki partnerskiej, dodatek w postaci ” i partner “, ” i partnerzy “, ” spółka partnerska ” ( można stosować skrót sp.p.).

SPÓŁKA KOMANDYTOWA – firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie “spółka komandytowa” ( ewentualnie skrót sp.k. ). W sytuacji kiedy komplementariuszem jest osoba prawna, nazwa spółki powinna zawierać pełną firmę tej osoby prawnej. Nazwisko komandytariusza nie można umieszczać w nazwie spółki komandytowej.

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA – firma (nazwa) spółki powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz uzupełnienie “spółka komandytowo-akcyjna”, w obrocie dopuszczalne jest używanie skrótu “S.K.A.”.

SPÓŁKA PRAWNA ( spółka z o.o., spółka akcyjna ) – nazwa spółki z o.o. może mieć dowolną formę, musi jednak zawierać oznaczenie, które będzie wskazywać na formę prawną spółki.

Firma spółki z o.o.


nazwa-spolki-zooFirma spółki zazwyczaj określana mianem nazwy spółki ma bardzo ważne znaczenie w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Kilkuletnie działanie na rynku powoduję, że podmiot gospodarczy wyrabia sobie markę, pozyskuję rzeszę klientów dzięki czemu dobrze prosperuje i rozwija swoją działalnością. Każdy przedsiębiorca wie, że raz zniszczona opinia jest bardzo trudna do odbudowania i klient jeśli raz się zawiódł drugi raz może już nie wrócić.

Na rynku istnieje ogromna konkurencja, która stara się na swoją stronę pozyskać klientów. Często bywa tak, że podmiot wchodzący na rynek przybiera nazwę bardzo podobną do nazwy przedsiębiorstwa, które już jakiś czas z powodzeniem istnieje na rynku. Co w takiej sytuacji można zrobić? Takie działanie nie jest uczciwe ale niestety rynek rządzi się swoimi prawami.

Przedsiębiorca ma prawo do ochrony nazwy swojej firmy, ochrona ta określona została w przepisach Kodeksu Cywilnego. Jeśli prawo do nazwy przedsiębiorcy zostało zagrożone poprzez cudze działanie może on wymagać zaniechania takiego działania pod warunkiem, że jest ono bezprawne. Ma również możliwość żądania aby konkurencja usunęła skutki jakie pojawiły się w związku z naruszeniem nazwy, żądać oświadczenia o danej treści.

Prawo chroni nazwę ale jak widać, wszystkie te czynności nie są zbytnio szkodliwe dla konkurencji, owszem wymagają naprawy szkód ale nie wiążą się z jakimiś ogromnymi obciążeniami finansowymi.
Każdy klient jest ważny więc przedsiębiorca będą podejmować wiele działań aby go pozyskać, czasem kosztem innej firmy.

Firma spółki

Z nazwą spółki jest bardzo różnie. Najczęściej jednak jej forma jest narzucona i wymaga ujawnienia pewnych informacji. Wszystko zależy od tego z jakim rodzajem spółki mamy do czynienia.

Zazwyczaj w firmie spółki należy ujawnić jednego z wspólników np. w spółce jawnej. Do tego w nazwie należy użyć określenia, które będzie mówiło jakiego rodzaju jest to spółka. Dopisek może ten mieć formę całego zwrotu np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub formę skrótu : Sp. z o.o.. W tej kwestii przedsiębiorca ma dowolność.

Może też być sytuacja, że podmiot może puścić wodze wyobraźni i sam bez ograniczeń wymyślić sobie nazwę takiej spółki. Jest jednak małe ale musi pojawić się w nazwie dopisek, który określi rodzaj spółki ( sp. z o.o. , S.A )

Różnie więc to z tymi nazwami spółek bywa. Najczęściej jednak jest tak, że jakaś część firmy naszej spółki musi spełniać jakieś warunki, do których należy się dostosować.