Articles tagged with: odpowiedzialność wspólników

Odpowiedzialność za zobowiązania

Większość na pewno wie, że prowadząc działalność w formie spółki z o.o. wspólnicy mają ograniczony zakres w kwestii odpowiedzialności za zobowiązania. Wszelkie zobowiązania powinny być pokrywane z majątku własnego spółki. Ta cecha często powoduję, że podmioty gospodarcze wybierają spółkę z o.o. jako formę działalności.

Ale czy zawsze każdy wspólnik może czuć się bezpiecznie?
No niestety jak wszędzie i tutaj pojawiają się wyjątki kiedy wspólnik może odpowiadać jednak za zobowiązania.

Wyjątki:

→ zobowiązania podatkowe – jeśli okaże się, że egzekucja z majątku spółki z o.o. w organizacji jest bezskuteczna, zobowiązania będą musieli pokryć wspólnicy solidarnie z spółką, ogólnie moment kiedy spółka jest na etapie przejściowym między popisaniem umowy a wpisem do KRS kodeks spółek handlowych określa, że za zobowiązania będą odpowiadać również wspólnicy

→ odpowiedzialność zarządu – jako organ, który zajmuje się sprawami spółki często ponosi odpowiedzialność za wszystkie prowadzone działania, członkowie zarządu będą odpowiadać w przypadku fałszywego oświadczenia na temat wkładów jakie zostały wniesione do spółki, kiedy ich działanie jest krzywdzące dla spółki i wyrządza jej szkody, kiedy okazuje się, ze egzekucja z majątku spółki jest bezskuteczna to właśnie członkowie zarządu będą pokrywać ewentualne zobowiązania

Całkowicie wspólnicy nie są zwolnienie za zobowiązania spółki, ale w znacznie większej liczbie przypadków to spółka będzie odpowiadać za zobowiązania swoim majątkiem.