Articles tagged with: optymalizacja podatkowa

Co daje założenie spółki z o.o. komandytowej ?


rejestracja-spolki-zookomandytowejNa rynku można spotkać się z mnóstwem rodzajów działalności gospodarczej. Od bardzo prostych jak np. jednoosobowa działalność gospodarcza po bardzo wymagające choćby spółka akcyjna. Wśród tych różnych form prawnych można znaleźć spółkę z o.o. komandytową, która coraz częściej jest wybierana przez podmioty gospodarcze. Dlaczego ?

Ta forma spółki daje szereg możliwości, które w przypadku innych form się nie pojawiają. Prowadząc działalność w formie spółki z o.o. komandytowej podmiot może ograniczyć swoją odpowiedzialność a także uchronić się przed podwójnym opodatkowaniem, które pojawia się w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Analizując te podmioty odrębnie można zauważyć, że każdy daje inne możliwości. W spółce z o.o. wspólnicy ograniczają swoją odpowiedzialność za zobowiązania ale niestety muszą zapłacić podatek od uzyskanego zysku a potem jeśli nastąpi wypłata dywidendy poszczególni wspólnicy muszą odprowadzić podatek od dochodu jaki uzyskali. Z kolei w spółce komandytowej, która jest spółką osobową wybrani wspólnicy będą opowiadać za zobowiązania spółki osobistym majątkiem, są to komplementariusze, ale jeśli chodzi o podatek spółka ta płaci tylko podatek od uzyskanego dochodu.

Postanowione połączyć te podmioty i tak powstała spółka z o.o. komandytowa, w której jednym z wspólników jest zazwyczaj spółka z o.o., pełni ona rolę komplementariusza i odpowiada za zobowiązania tylko majątkiem spółki, a więc wspólnicy spółki z o.o. komandytowej będą wolni od odpowiedzialności za zobowiązania finansowe spółki a wspólnicy spółki z o.o. nie będą musieć płacić podatku od wypłaconej dywidendy.