Articles tagged with: podział majątku spółki jawnej

Likwidacja spółki jawnej i przekazanie jej majątku

W przypadku likwidacji spółki jawnej pozostaje jej majątek, który należy rozdysponować pomiędzy poszczególnych wspólników. Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej, nie jest zatem także samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego i nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania.

Zasady likwidacji spółki jawnej reguluje Kodeks spółek handlowych. Jej likwidatorami są wszyscy wspólnicy spółki. Mogą oni także powołać na likwidatorów spośród siebie jak również spoza swojego grona.

Jeżeli zobowiązania spółki zostaną uregulowane wówczas majątek podlega podziałowi pomiędzy wspólników. Takie przekazanie nie wywołuje żadnych skutków prawnych.
Za przychód, który podlega opodatkowaniu nie uznaje się otrzymanych przez wspólników w wyniku likwidacji spółki jawnej, składników majątku innych niż środki pieniężnych.