Articles tagged with: połączenie spółek

Spółka z o.o. komandytowa

Na rynku istnieje już wiele form organizacyjnych w jakich można prowadzić działalność gospodarczą. Uwagę zwraca spółka z o.o. komandytowa, która powoli zaczyna zjednywać sobie zwolenników.

Ta postać spółki to połączenie bardzo popularnej spółki z o.o. oraz spółki komandytowej. Te dwie formy spółek wiele dzieli a jednak przedsiębiorcy zaczęli je łączyć. Spółka komandytowa w odróżnieniu od spółki z o.o jest spółka osobową i posiada jedynie zdolność do czynności prawnych. Ogromna różnica pojawia się w odpowiedzialności wspólników za powstałe zobowiązania, ponieważ w spółce z o.o. jako spółce kapitałowej posiadającej osobowość prawną za zobowiązania odpowiada spółka własnym majątkiem a w spółce komandytowej to wspólnicy narażają swój majątek.
Powstało więc połączenie tych dwóch rodzajów prowadzenia działalności w postaci jednej spółki. Takie rozwiązanie jest korzystne dla wspólników zwłaszcza w zakresie odpowiedzialności. W spółce z o.o. komandytowej, spółka z o.o. pojawia się najczęściej jako jeden ze wspólników, jej charakterystyczną cechą jest ograniczona odpowiedzialność za zobowiązania więc mimo, że jest wspólnikiem spółki osobowej będzie odpowiadać tylko do wysokości własnego majątku. Zajmuje się ona także prowadzeniem spraw spółki, ma powołany zarząd więc to ułatwia jej dokonywanie wszystkich czynności. Prowadzeniem działalności i osiąganiem dochodu zajmuje się przede wszystkim spółka komandytowa. Kolejną zaletą jaka się pojawia jest uniknięcie podwójnego opodatkowania w przypadku spółki z o.o.
Spółka z o.o. komandytowa to bardzo ciekawa i specyficzna forma prowadzenia działalności gospodarczej. Daje podmiotom szereg nowych możliwości.