Articles tagged with: prawa korporacyjne i majątkowe

Jakie prawa mają wspólnicy spółki z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najczęściej wybieraną formą prawną przez osoby, które chcą prowadzić swoją własną firmę. Dlaczego? Głównym powodem jej popularności jest możliwość ograniczenia ryzyka do minimum, ponieważ spółki nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za zaistniałe w wyniku działań zobowiązania.

Zadaniem każdego wspólnika jest działanie w taki sposób, aby spółka mogła się bezpiecznie rozwijać, co z pewnością podniesie jakość oferowanych usług.

Wspólnicy spółki z o.o. mogą korzystać z różnych praw wynikających z posiadania udziałów w spółce.

Wyróżniamy:
– prawa korporacyjne
– prawa majątkowe

Do praw korporacyjnych należą:
– prawo uczestniczenia w zgromadzeniach wspólników
– prawo głosu
– prawo żądania wyłączenia innego wspólnika przez sąd z ważnych przyczyn
– prawo indywidualnej kontroli spółki
– prawo żądania rozwiązania spółki przez sąd
– prawo zaskarżania uchwał
– prawo przeglądania księgi udziałów, księgowi protokołów.

Uprawnienia majątkowe wspólnika:
– prawo do dywidendy
– prawo do udziału w masie likwidacyjnej
– prawo pierwszeństwa poboru